Menuen Filnavn

Denne menul i Importøren bruges til at angive navnene, der skal benyttes til dine importerede mediefiler.

Avid Studio image001 Menuen FilnavnHver type inputkilde har et standardfilnavn angivet af Studio. For eksempel er standardfilnavnet ved import af et Snapshot “Snapshot”. Hvis du vil ændre dette, skal du klikke på navnet og indtaste det ønskede navn.

Importøren overskriver aldrig en eksisterende fil under importering. Hvis en fil med det samme navn allerede eksisterer, tildeles den indgående fils navn også et sekvensnummer.

Avid Studio image002 Menuen FilnavnNår du importerer fra fil-baserede medier, er der yderligere filnavngivningsfunktioner til rådighed. Som standard er navngivningsformlen for fil-baseret input angivet symbolsk som “[original].[ext]”, hvilket betyder, at de originale filnavne og endelser benyttes.

Avid Studio image003 Menuen FilnavnHvis du ønsker et brugerdefineret navn, skal du som sædvanligt indtaste det i redigeringsboksen. Hos filbaserede medier har mål-filnavnet dog to dele: en stamme, som du angiver, og en endelse, som oprettes under importeringen efter en ud af tre simple regler. Standardreglen tilføjer et unikt sekvensnummer til hvert filnavn. Redigeringsboksen viser kun stammen, når du indtaster det brugerdefinerede navn. Men på alle andre tidspunkter vises endelsen på navnet også.

Hvis du vil vælge en anden regel for endelsen, skal du klikke på knappen mere Avid Studio image004 Menuen Filnavn. Det åbner et dialogvindue med to rullemenuer. Den første giver dig mulighed for at vælge mellem “original” og “brugerdefineret” for stammen. Du kan bruge dette, hvis du skulle ønske at gå tilbage til at importere filer med deres originale navne. Den anden rullemenu, der kun vises for brugerdefinerede navne, angiver de regler, som er til rådighed til oprettelse af endelsen:

·     Nummer: Denne regel benyttes også af andre medietyper for at undgå ens navne. Hvis din stamme er “Parade”, vil den første kopierede fil blive navngivet “Parade” (plus den originale filendelse), den anden vil blive navngivet “Parade_001”, og tallene vil så fortsætte i rækkefølge.

·     Oprettelsestid: Tidspunktet på dagen, hvor filen blev oprettet, angivet i timer, minutter og sekunder, bruges til at generere filnavne som f.eks. “Parade_20-30-00” for en fil, der blev oprettet præcis kl. 20:30.

·     Tid på dagen: Dette er ligesom den foregående indstilling, men tidspunktet for importering af filen benyttes.

Avid Studio image005 Menuen Filnavn

Vinduet Konfigurering af Filnavngivning for Import.

Menuen Filnavn