Importørmenuer

Det egentlige valg af materiale, der skal importeres, foregår i det centrale område af Importøren. Hver importkilde bruger det centrale område på forskellig måde.

Afhængig af inputkilden opdeler det centrale område Importørens brugerflade i op til fem hjælpemenuer med standardiserede funktioner.

ð Menuen Importer Til

ð Tilstandsmenuen

ð Vinduet Komprimeringsindstillinger

ð Vinduet Scenegenkendelsesindstillinger

ð Menuen Metadata

ð Menuen Filnavn

Importørmenuer