Tilføj klip til tidslinjen

De fleste typer mediefiler (assets) fra biblioteket kan bringes hen på tidslinjen som uafhængige klip. Disse typer omfatter video- og lydklip, fotografier, grafiske billeder, Scorefitter-sange og titler. Du kan endda tilføje dine andre filmprojekter som containerklip, der fungerer ligesom videoklip i dit projekt Diskprojekter kan dog ikke tilføjes til tidslinjen som containerklip, idet dette ville kræve en egenskab – interaktivitet med brugeren – som tidslinjeklip ikke har.

Træk-og-slip

Træk-og-slip er den mest almindelige og normalt også den mest praktiske måde at tilføje materiale til et projekt på. Klik på en hvilken som helst mediefil (asset) i Filmeditorens kompakte visning af biblioteket, og træk den hen til det sted på tidslinjen, hvor du ønsker at placere den.

Når du trækker den ind i tidslinjeområdet og hen mod målsporet, skal du se efter en lodret linje, som kommer frem under musemarkøren. Denne linje viser, hvor klippets første frame ville blive sat ind, hvis du slap den lige nu. Linjen er grøn, hvis det er muligt at slippe klippet på det angivne sted, og rød, hvis det ikke er (hvis f.eks. sporet er beskyttet).

Det er muligt at indsætte flere klip på tidslinjen samtidig. Vælg blot de ønskede mediefiler i biblioteket og træk så en af dem hen på tidslinjen. Den rækkefølge, som klippene vises i på sporet, svarer til deres rækkefølge i biblioteket (og ikke den rækkefølge, du valgte dem i).

Magnettilstand: I standardindstillingen er tilstanden Magnet slået til. Dette gør det lettere at indsætte klip, så deres kanter mødes præcis. Når musemarkøren kommer tæt på det potentielle mål, hopper det nye klip hen på særlige placeringer, som f.eks. klippets ender eller eventuelle anbragte markører, som om de blev tiltrukket af en magnet

På den anden side skal du ikke bekymre dig for, om det første klip er placeret præcis på starten af tidslinjen. Det er ikke alle film, der begynder med et brat klip til første scene!

Live redigerings-preview

For at slippe af med den forvirring, der opstår i komplekse redigeringssituationer, giver Avid Studio dig et fuldt, dynamisk preview af resultaterne af dine redigeringshandlinger, når du trækker klippene rundt på tidslinjen. Så hvis du synes, at tingene springer mere rundt, end du er vant til ved tidslinjeredigeringen, har du årsagen her. Du skal ikke være bekymret! Du vil hurtigt vænne dig til og lære at drage fordel af de ekstra informationer, der gives. Begynd langsomt. Hold øje med ændringerne på tidslinjen, når du trækker et emne hen over forskellige placeringer, og slip den, når du ser det resultat, du vil have.

Hvis det viser sig, at træk-og-slip alligevel ikke virker, som du vil have det, kan du enten trykke på Esc eller flytte musemarkøren ud af tidslinjeområdet og slippe knappen. Begge disse handlinger annullerer træk-og-slip-handlingen. For at fortryde et træk-og-slip efter at det er foretaget, skal du trykke på Ctrl+Z eller klikke på knappen Fortryd.

Glem ikke, at du kan variere mange redigeringshandlinger i tidslinjen med tilstanden Alternativ: Du skal bare holde Alt nede, mens du trækker eller trimmer. Når du vil erstatte klip et ad gangen (Se “Erstatning af et klip” nedenfor), er Shift-tasten også vigtig.

Avanceret træk-og-slip

Når du har samlet et udvalg af klip på et tidslinjespor, er det kun et spørgsmål om tid, før du vil begynde at flytte rundt på tingene. Du kunne f.eks. have lyst til at:

·     Fylde et mellemrum med klip.

·     Indsætte nogle klip før et særligt klip.

·     Erstatte et klip på tidslinjen med et andet.

Redigeringstilstanden Smart gør det lettere for dig at nå disse mål.

Fyld et mellemrum

Tilstanden Smart gør det let for dig at udfylde et bestemt mellemrum på tidslinjen med f.eks. nyt materiale. Du kan undgå den besværlige proces med at trimme det nye materiale, så det passer til den ledige plads, og i stedet ganske enkelt trække emnerne ind i mellemrummet. Alle klip, der ikke skal bruges til at fylde mellemrummet ud med, bliver fjernet, og det sidst brugte klip vil automatisk blive trimmet til den passende længde. Ingen af tidslinjens klip vil blive påvirket, så du får ingen problemer med synkroniseringen.

Indsæt klip

Lad os antage, at du vil tilføje nyt materiale til tidslinjen på et sted, hvor der allerede er et klip. Du ønsker ikke at overskrive det eksisterende klip, men foretrækker at flytte klippet (og andre klip til højre for det) så langt mod højre, at der er plads til det nye materiale.

Her giver redigering i Smart dig igen en nem løsning. Træk det nye materiale hen til begyndelsen af det klip, som er i vejen, i stedet for at trække det ind i mellemrummet. Klippet flytter sig det nødvendige stykke mod højre.

Indsættelse med opdeling

Når du slipper et emne på midten af et eksisterende klip og ikke ved en af enderne, bliver dette klip opdelt. Det nye materiale indsættes på den valgte placering og følges umiddelbart af den del af det oprindelige klip, som er blevet forskubbet.

I tilstanden Smart bevares synkroniseringen af målsporet med de andre spor, når der indsættes et mellemrum med samme længde som det nye klip i hvert af sporene. For at undgå at påvirke de andre spor på denne måde skal du vælge tilstanden Indsæt i stedet for Smart. En anden mulighed er at holde Alt nede, når du slipper det nye materiale for at overskrive en del af det eksisterende klip. En tredje mulighed er at låse de spor, som ikke skal ændres, men du skal være opmærksom på, at dette vil påvirke synkroniseringen af klippene på de låste spor med dem på de ikke-låste spor.

Erstatning af et klip:

Når du vil erstatte et klip, skal du trække en enkelt mediefil fra biblioteket hen på det klip, du vil erstatte, mens du holder Shift nede. Det nye klip overtager alle de effekter og overgange, der var lagt på det originale klip. Korrektioner bliver dog ikke overtaget, da de normalt bruges til at lave rettelser i et særligt medieemne.

I tilstanden Smart kan erstatningen kun gennemføres, hvis klippet fra biblioteket er langt nok til at dække den fulde længde af det klip, der skal erstattes. I andre tilstande vil et klip fra biblioteket, der ikke er langt nok, udvides ved brug af Over-trimning. Retningen og størrelsen på udvidelsen afhænger af din museposition, mens du trækker.

Hvis filen fra biblioteket er længere end nødvendigt, bliver den beskåret til samme længde som det klip, den erstatter.

Send til tidslinjen

Udover at trække et klip til tidslinjen kan du også “sende” det til standardsporet ved afspilningslinjens placering. Denne handling svarer til træk-og-slip, så tilstanden Smart anvendes tilsvarende, når påvirkningen af de andre klip bestemmes.

Kommandoen Send til tidslinje findes i pop-up menuen for hver mediefil (asset) og hvert multivalg i den kompakte visning af biblioteket.

Send fra afspilleren

Der findes også en anden måde at “sende” på, som giver dig endnu større kontrol.

Hvis du klikker på en mediefil (asset) fra biblioteket, mens du arbejder i Filmeditoren, skifter afspilleren til tilstanden Kilde, så man kan se et preview. For medier, som kan trimmes (video og lyd), er der også trimmeskydere til rådighed, så du kan klippe en del af mediefilens begyndelse eller slutning væk.

Avid Studio image001 Tilføj klip til tidslinjen

Klik på knappen Send til tidslinje i afspilleren efter trimning af en videofil (asset) fra biblioteket.

Efter preview og eventuelt trimning af mediefilen (asset), kan du benytte knappen Send til tidslinje nederst til venstre i afspilleren. Som sædvanlig tilføjes mediefilen (asset) til projektet ved afspilningslinjen på standardsporet. En brugbar variant er at trække selve knappen Send til tidslinje hen på tidslinjesporet. Mediefilen tilføjes så til det sted, hvor du slap knappen, i stedet for ved afspilningslinjen.

Tilføj klip til tidslinjen