Sletning af klip

Når du vil slette ét eller flere klip, skal du først vælge dem og derefter trykke på Delete. En anden mulighed er at klikke på Papirkurv-ikonet på tidslinjens værktøjsbjælke eller vælge Slet i markeringens pop-up menu.

Hvis der ved sletningen fremkommer et mellemrum på alle sporene, lukkes det i tilstanden Smart ved at flytte materialet til højre for mellemrummet mod venstre. På denne måde undgår du uforvarende at komme til at lave tomme afsnit i din film, mens du stadig sikrer, at synkroniseringen af sporene bibeholdes.

Hvis du holder Alt-tasten nede, mens du sletter, vil eventuelle mellemrum ikke blive fjernet.

I tillstanden Indsættelse lukkes kun de mellemrum, der opstår på det spor, hvor klippene blev slettet. Andre spor forbliver upåvirkede. Der bliver ikke gjort noget for at bevare synkroniseringen til højre for sletningen.

Den sikreste redigeringstilstand for bevaring af synkroniseringen er Overskriv, hvor klippene bare fjernes uden at andet påvirkes.

Sletning af klip