Pop-up menuer for klip

Når du højreklikker på et klip, åbnes en pop-up menu med kommandoer, der passer til klippets type. Et videoklip har f.eks. ikke den samme pop-up menu som en titelklip. Der er dog visse kommandoer, som deles af alle eller de fleste typer af klip. Forskelle i anvendelsen forklares i de følgende beskrivelser.

Redigér film: Denne kommando åbner containeren i dens egen filmeditor og er kun tilgængelig for denne type klip. Den indlagte editor tilbyder de samme funktioner og områder som den primære.

Redigér titel: Kun for titler. Dette åbner Teksteditoren.

Redigér musik: Denne kommando er til redigering af Scorefitter-klip.

Redigér montage: Redigér et montageklip i Montageeditoren.

Åbn effekteditor: Åbner den relevante medieeditor for klippet, uanset type, når fanen Effekter vælges. Montage-, titel- og containerklip behandles på samme måde som almindelige videoklip.

Hastighed: Denne kommando åbner vinduet for hastighedskontrol, hvor du kan anvende fastmotion- og slowmotion effekter på markerede klip. Denne indstilling er ikke tilgængelig for containere.

Skalering: De første to indstillinger er forbundet med behandlingen af de klip, som ikke er i overensstemmelse med det aktuelle tidslinjeformat, når de hentes ind i projektet.

·     Tilpas viser billedet med dets korrekte dimensionsforhold, hvor det er skaleret så stort, som det er muligt uden trimning. De dele af rammen, som ikke anvendes, behandles som gennemsigtige.

·     Udfyld bibeholder ligeledes billedets dimensionsforhold, men skalerer det, så der ikke er nogen ubrugt plads tilbage på skærmen. Dele af billedet vil blive beskåret, hvis dimensionsforholdene ikke passer.

Prøv Panorering-og-zoom, hvis du vil finjustere dit klips skaleringsopførsel yderligere.

·     Behold alfa, Fjern alfa, Opret alfa: Disse kommandoer anvendes på indhold, der har en alpha-kanal (som specificerer gennemsigtigheden pixel for pixel). Den slags alpha-information kan komme i konflikt med Avid Studios effekter. Kommandoerne er ikke tilgængelige for rene lydklip.

Aktive strømme: Denne kommando er tilgængelig for deaktivering af individuelle strømme i klip, som indeholder både lyd og video. Den bruges typisk som en let metode til at frasortere kameralyd, der ikke er behov for.

Justér varighed: Indtast en varighed numerisk i pop-up vinduet. Alle valgte klip trimmes til den ønskede varighed ved justering af deres slutpunkter.

Frigør lyd: I klip med både video og lyd frigør denne kommando lydstrømmen, så den bliver til et separat klip på et separat spor, hvilket giver dig mulighed for at anvende avancerede redigeringshandlinger som f.eks. L-klip.

Find kilde: Denne kommando åbner biblioteksbrowseren på mappen, som indeholder den mediefil (asset), der er kilde til video-, billed- eller lydklippet.

Klip, Kopiér, Sæt ind: Flyt eller kopiér et udvalg af klip ved hjælp af Clipboard-kommandoer i stedet for træk-og-slip.

Slet: Slet det/de markerede klip.

Vis information: Vis informationer i tekstform for klippet og underliggende mediefiler.

Pop-up menuer for klip