Klipeffekter

Med klipeffekter (også kaldet filtre eller videoeffekter) bearbejdes ét klip ad gangen. Der findes mange slags effekter med mange forskellige formål. Med keyframing kan du variere effektparametrene gennem klippet, som du vil.

For at anvende en bestemt effekt på et klip, kan du finde den i afsnittet Effekter i biblioteket og trække den hen på det klip, du vil optimere. Du kan også dobbeltklikke på klippet og vælge effekten blandt dem, der tilbydes under fanen Effekter i klippets medieeditor.

Du kan anvende flere effekter på et enkelt klip ved at bruge én af eller begge disse metoder. Ved anvendelse af flere effekter gøres de som standard klar til afspilning i den rækkefølge, de blev tilføjet til klippet.

Den øverste kant på ethvert klip på tidslinjen, som har fået tilføjet en effekt, er magentafarvet. Indikatoren for klipeffekter har sin egen pop-up menu, som indeholder Clipboard-kommandoerne til klipning og kopiering af effekter mellem klip.

Hvis du dobbeltklikker på et vilkårligt klip, åbnes det i medieeditoren, hvor du kan tilføje, fjerne eller konfigurere effekter.

Klipeffekter