Hastighed

Hastighedskontrolvinduet åbnes, når du vælger Hastighed Ø Tilføj eller Hastighed Ø Redigér i pop-up menuen for et video- eller lydklip på tidslinjen. Du kan justere indstillingerne for hastighed til enhver grad af slowmotion eller fastmotion over et bredt område.

Avid Studio image001 Hastighed

Hastighedskontrolvinduet

Den faktiske afspilningshastighed i dit projekt forbliver altid den samme. Den er indstillet én gang for alle i hastigheden Frames pr. sekund i dine projektindstillinger. Nye frames bliver indskudt mellem de originale for at fremkalde slowmotion, mens nogle kildeframes bliver udeladt for at fremkalde fastmotion.

Indstillingerne i vinduet er inddelt i flere grupper.

Konstant

Sæt afspilningshastigheden for klip til en værdi på mellem 10 og 500 procent i forhold til det oprindelige materiale. Alt under 100 procent er slowmotion.

Anker: Når Konstant er valgt, er klippet under trimningsshandlinger forankret på tidslinjen ved en særlig frame. Som anker kan du vælge den første eller den sidste frame i klippet eller den frame, som angives af afspilningslinjens aktuelle placering. Dette er praktisk, når du koordinerer handlingen mellem det hastighedspåvirkede klip og materiale, som f.eks. baggrundsmusik på andre spor.

Stræk

Med denne indstilling vil den første og sidste frame i et klip være låst, når klippet trimmes på tidslinjen. Hvis du forkorter klippet i stedet for at trimme materialet fra slutningen, bliver hastigheden øget præcis så meget, at klippet slutter på den samme frame som før. Hvis du forlænger klippet ved at trimme slutningen mod højre, sænker du hastigheden i stedet for at vise det materiale, der er blevet trimmet.

Video

Baglæns vender afspilningsretningen uden at påvirke hastigheden. Eventuel synkron lyd udelades med denne indstilling, da det normalt ikke er ønskværdigt at afspille lyd baglæns.

Jævn bevægelse: Den indstilling anvender en særlig overgangsteknik for at gøre bevægelsen fra frame til frame så flydende som muligt.

Lyd

Hold tonehøjde: Denne indstilling bevarer den originale tonehøjde for den optagede lyd, selvom den afspilles hurtigere eller langsommere. Funktionen bliver mindre effektiv, jo mere hastigheden ændres. Når hastigheden overskrider bestemte grænser, slås funktionen helt fra.

Hastighed