Brug Clipboardet

Selvom træk-og-slip-handlinger giver dig flere muligheder i forhold til klip, kan du også bruge de almindelige clipboard-handlinger Klip, Kopiér og Sæt ind med de almindelige genvejstaster. Clipboardet tilbyder dig den eneste metode til at flytte og kopiere overgange og effekter mellem klip.

Fra biblioteket

Når du har valgt ét eller flere klip i biblioteket, skal du vælge Kopiér i udvalgets pop-up menu eller trykke på Ctrl+C for at anbringe udvalget på programmets Clipboard. (Den anden normale kommando, Klip, for kopiering til Clipboardet er ikke tilgængelig i biblioteket).

Placér afspilningslinjen ved det punkt på projektets tidslinje, hvor du ønsker at sætte kopien ind, og vælg det ønskede spor ved at klikke på dets menulinje.

Tryk derefter på Ctrl+V for at indsætte klippene fra Clipboardet på et givet spor fra afspilningslinjens placering.

Hvis du vælger Sæt ind i tidslinjens pop-up menu i stedet for at trykke Ctrl+V, vil klippene blive indsat på standardsporet ved musemarkørens placering og ikke ved afspilningslinjen.

Du kan gentage handlingen Sæt ind for det samme udvalg af klip så mange gange, du vil.

Fra tidslinjen

Vælg et eller flere klip på tidslinjen. Klik derefter på Kopiér eller Klip i udvalgets pop-up menu, eller tryk på Ctrl+C (kopiér) eller Ctrl+X (klip). Begge kommandoer tilføjer klip til Clipboardet. Klip fjerner de originale klip fra projektet, mens Kopiér lader dem blive.

Indsæt Clipboardets indhold på tidslinjen som beskrevet ovenfor. Kilppene indsættes på de samme spor, som de oprindeligt kom fra, og med den samme vandrette afstand. I modsætning til træk-og-slip understøtter Clipboardet ikke, at klip flyttes mellem sporene.

Effekter på clipboardet

Klip, som har fået tilføjet en effekt, har en magentafarvet linje langs den øverste kant. Højreklik på denne linje for at åbne pop-up menuen Effekt, som giver dig kommandoerne Klip alle og Kopiér alle for overførsel og deling af en gruppe effekter mellem klippene. Vælg et eller flere målklip, og tryk derefter på Ctrl+V, eller klik på Sæt ind i tidslinjens pop-up menu.

Stakken af effekter vil blive sat ind i alle valgte klip. Målklippene beholder alle de effekter, de eventuelt allerede havde. Stakken af indsatte effekter placeres oven på de eksisterende effekter.

Overgange på Clipboardet

Højreklik i overgangsområdet i det øverste hjørne i begyndelsen eller slutningen af et klip for at åbne pop-up menuen Overgang. Vælg Klip eller Kopiér for at anbringe overgangen på Clipboardet.

Ligesom effekter kan overgange indsættes i et eller flere målklip, men alle eksisterende overgange af den type (start eller slut), som indsættes, vil blive overskrevet. Indsættelsen afvises, hvis varigheden af overgangen på Clipboardet er længere end målklippet.

Brug Clipboardet