Behandling af klip

Projektets tidslinje giver dig omfattende support til markering, justering, trimning, flytning og kopiering af klip.

Markering

Du skal markere klip som forberedelse til at udføre redigeringshandlinger på dem. Et markeret klip får en orange bjælke og vises som massiv orange i Navigatøren.

Klik på et klip med musen for at markere det. Eventuelle tidligere markeringer fjernes. Hvis du hurtigt vil markere flere klip på én gang, skal du klikke på et åbent tidslinjeområde og derefter trække en markeringsramme frem, så den berører alle de klip, du skal bruge. For at markere alle klip med en enkelt kommando skal du trykke på Ctrl+A.

Klik på et tilfældigt område i et mellemrum på tidslinjen for at rydde en markering.

Markering af flere klip med tastatur og mus

For at foretage mere komplekse markeringer af flere filer skal du venstreklikke, mens du holder Shift, Ctrl eller begge nede.

Markering af en række klip: Klik på det første, og hold Shift nede, mens du klikke på det sidste. Disse to klip definerer sammen et afgrænsende rektangel eller en markeringsramme, hvori alle klip markeres.

Slå markering af et enkelt klip til/fra: Hold Ctrl nede, og klik for at ændre et enkelt klips markeringstilstand uden at påvirke andre klip.

Markér resten af sporet. Hold Ctrl+Shift nede for at markere alle de klip, der er placeret på eller efter startpositionen for det markerede klip. Denne funktion er særlig praktisk, når du ønsker hurtigt at “fjerne” resten af din tidslinje for at indsætte nyt materiale, eller når du manuelt vil skubbe mod venstre for at lukke mellemrum på tidslinjen.

Justering

Når du langsomt bevæger musemarkøren hen over klippene på din tidslinje, vil du opdage, at den ændrer sig til en pil, når den krydser siderne på hvert enkelt klip. Pilen angiver, at du kan klikke og trække for at justere klippets grænser.

Justering ændrer længden af et enkelt klip på tidslinjen i tilstanden Overskriv (eftersom tilstanden Indsæt ville give synkroniseringsproblemer). Hvis du trækker begyndelsen af dit klip mod højre, vil der opstå et mellemrum på den venstre side. Hvis der findes et klip umiddelbart til venstre for det klip, du er ved at justere, vil du overskrive dette klip, hvis du trækker til venstre.

Justeringsmarkøren kommer også frem, når du holder musen stille over enderne af et mellemrum, som er et tomt stykke på tidslinjen med mindst ét klip til højre.

Det viser sig, i modsætning til klip, at justering af mellemrum ikke er så nyttigt i tilstanden Overskriv. Mellemrum kan dog være praktiske, når du redigerer i tilstanden Smart, hvis du ønsker at skubbe et enkelt spor mod venstre eller højre og ignorere alle de synkroniseringsproblemer, der derved opstår. Justering af mellemrum forekommer derfor i tilstanden Indsæt.

Selvom der ikke er tilgængelige mellemrum, kan du opnå det samme resultat ved at holde Alt nede, mens du justerer siderne på et klip.

Over-trimning

Over-trimning forekommer, når du forsøger at forlænge varigheden af et klip ud over kildematerialets grænser – en situation, man normalt helst vil undgå.

Bemærk, at hvis du har over-trimmet et klip, vil de ugyldige dele blive lyserøde.

Avid Studio image001 Behandling af klip

Overtrimmet klip: De første og sidste frames i over-trimmede udsnit vil blive frosset.

Over-trimning er ikke en krisesituation. Du behøver ikke reagere på det med det samme. Avid Studio udvider blot klippet ved at “fryse” de første og sidste frames i de over-trimmede områder, som nævnt ovenfor.

Afhængig af over-trimningens varighed og konteksten kan denne simple handling måske være tilstrækkelig. En kort fryse-frame kan endda godt alene være visuelt effektiv.

Men fryse-frame metoden giver sandsynligvis ikke gode resultater, hvis den anvendes på en sekvens med hurtig bevægelse. I disse tilfælde kan du overveje at supplere eller erstatte klippet, eller evt. forlænge det ved hjælp af Speed-funktionen.

Trimning

Ændring af længden på et klip eller et mellemrum på tidslinjen kaldes “trimning”.

Trimning af flere spor er en nyttig funktion ved redigering. Ved at trimme flere spor på én gang kan du sikre, at de klip, der kommer senere på projektets tidslinje, bibeholder deres relative sykronisering.

Hvis du trimmer klip uden at overveje, hvad der sker med senere klip på tidslinjen, kan du forstyrre synkroniseringen i dit projekt. Resultatet af dette kan være lydspor, der ikke passer til handlingen, eller tekster, der vises på forkerte tidspunkter.

Avid Studio image002 Behandling af klip

Trimning af flere spor

En regel for bevarelse af synkronisering

Avid Studio har effektive trimningsværktøjer, som giver du mulighed for risikofrit at trimme flere spor på en gang. Der er heldigvis en enkel regel for at sikre synkroniseringen selv på en kompleks tidslinje: Åbn ét, og kun ét trimningspunkt på hvert spor. Det er op til dig, om trimningspunktet skal føjes til et klip eller et mellemrum og i hvilken ende, det skal gøres.

Åbning af trimningspunkter

Flyt musemarkøren hen til begyndelsen eller slutningen af et klip. Bemærk, at trimningspilen (musemarkøren) peger til venstre ved begyndelsen af et klip og til højre ved slutningen.

Klik én gang på det punkt, du ønsker at trimme, når trimningspilen vises. Fortsæt om nødvendigt med at åbne trimningspunkter på andre klip.

Du kan åbne to trimningspunkter pr. spor ved at holde Ctrl-tasten nede, når du vil åbne det andet punkt. Denne funktion er praktisk til handlingerne Trim begge, Slip-trim og Skyd-trim, som beskrives nedenfor

Avid Studio image003 Behandling af klipDu kan også åbne et trimningspunkt ved at placere tidslinjemarkøren der, hvor du vil trimme, og klikke på knappen Trimning til/fra på tidslinjens værktøjsbjælke.

Når et trimningspunkt åbnes, sker der flere ting:

·     Klippets venstre eller højre kant fremhæves med en orange bjælke.

·     Knappen Slå trimning til/fra bliver aktiv.

·     Transportknapperne under afspilleren bliver til justeringsværktøjer for trimning.

·     Du vil se en orange kontur rundt om dit preview, som fortæller dig, at du nu er i tilstanden Trimning.

Avid Studio image004 Behandling af klip

Trimning med justeringsknapper for trimning.

Afslut tilstanden Trimning

Tilstanden Trimning kan enten afsluttes ved klik i det grå område ved trimpunkterne eller ved klik på knappen Slå trimning til/fra.

Redigeringstilstande

Avid Studio image005 Behandling af klipDen aktuelle redigeringstilstand – Smart, Overskriv eller Indsæt – bestemmer, hvordan trimning vil påvirke andre klip på tidslinjen. Vælg tilstanden fra rullemenuen længst til højre på tidslinjens værktøjslinje.

Tilstanden Indsæt: Klip, som befinder sig til højre for et trimmet klip på samme spor, vil bevæge sig til højre eller venstre for at tilpasse sig den nye længde af klippet. Synkroniseringen med andre klip kan gå tabt, men ingen klip overskrives.

Tilstanden Overskriv: I denne tilstand ændres kun det klip, du trimmer, samt de naboklip, de eventuelt overskriver. Synkroniseringen mellem sporerne påvirkes ikke.

Tilstanden Smart: Under trimning svarer tilstanden Smart til tilstanden Indsæt.

Trimning af klippets begyndelse

Du kan forberede trimningen af et klips begyndelse (punktet “markér-ind”) ved at klikke på klippets venstre kant, når trimningsmarkøren er synlig. Når du på denne måde har fastsat trimmelsespunktet, kan du tilføje eller fjerne frames fra begyndelsen af klippet.

Hvis du vil trimme klippet, skal du trække trimningspunktet mod venstre eller højre.

Hvis du vil trimme afspilleren, skal du bruge trimningssknapperne for at trimme én eller ti frames fremad eller bagud. Klik på knappen Afspil i loop for at se et preview af trimningsområdet igen og igen.

Avid Studio image006 Behandling af klip

Der er valgt et startpunkt for trimning

Trimning af klippets slutning

For at trimme et klips slutning (eller “markér-ud”-punktet) skal du åbne et trimningspunkt ved at klikke på klippets højre side, når trimningsmarkøren ændrer sig til en pil, der peger mod højre. Du kan nu tilføje eller fjerne frames fra dit klips slutning.

Du kan igen trimme direkte i klippet ved at trække trimningspunktet eller trimme i afspilleren, når den er i tilstanden Trimning.

Avid Studio image007 Behandling af klip

Der er valgt et slutpunkt for trimning.

Trimning af mellemrum

Projektets tidslinje giver dig ikke blot mulighed for at trimme klippene på den, men også for at trimme mellemrummene imellem dem. Trimning af mellemrum lyder måske ikke umiddelbart så nyttigt, men det er faktisk praktisk. F.eks. er den letteste måde at indsætte eller slette plads på et enkelt tidslinjespor at trimme den højre side af et mellemrum. Når dette sker, flyttes alle klip til højre for mellemrummene som en blok.

Når du er nødt til at åbne et trimningspunkt på hvert enkelt spor for at bibeholde synkroniseringen under trimning, kunne det måske også være smart at trimme varigheden af et mellemrum i stedet for varigheden af et klip. (Husk reglen: Hvis du vil bibeholde synkroniseringen, skal der være kun ét trimningspunkt på hvert klip).

Trimning af et mellemrum, både i begyndelsen og slutningen, udføres på samme måde som beskrevet ovenfor for trimning af klip.

Avid Studio image008 Behandling af klip

Der er valgt to mellemrum og en trimning af slutpunktet for lyd.

Trim begge

Ved denne handling trimmes to klip (eller et klip og et tilstødende mellemrum) samtidig. Enhver frame, der tilføjes til det venstre emne, fjernes fra det højre og omvendt, så længe der er materiale og plads til rådighed. Det eneste, du flytter, er klip-punktet, hvor emnerne mødes. En anvendelse af denne teknik er justering af visuelle klip til rytmen fra et musikspor.

Du begynder med at klikke på slutningen af det venstre klip for at åbne det første trimningspunkt og derefter holde Ctrl nede og klikke på begyndelsen af det højre klip for at åbne det andet.

Når musemarkøren er placeret over de to trimningspunkter, du netop har åbnet, vises den som en vandret pil med to hoveder. Træk mod venstre eller højre for at flytte klip-grænsen, eller brug afspilleren i tilstanden Trimning.

Avid Studio image009 Behandling af klip

Trim begge: Der er valgt slut- og startpunkter for trimning, der ligger umiddelbart ved siden af hinanden..

Slip-trimning

Hvis du vil ændre begyndelsesframen i et klip i kildematerialet uden at ændre dets varighed, skal du åbne et trimningspunkt i begyndelsen af klippet samt enten et i klippets anden ende eller senere på tidslinjesporet.

Du kan enten trække trimningspunktet vandret eller anvende afspillerens trimningsknapper til at omplacere klippet inde i dets kilde.

Avid Studio image010 Behandling af klips

Slip-trimning: Der er valgt start- og slutpunkter for trimning i klippet.

Slide-trimning

En slide-trimning er en udvidet udgave af teknikken med Trim begge, som er beskrevet ovenfor. I dette tilfælde skal du åbne begge trimningspunkter i slutningen af det ene klip og i begyndelsen af et andet senere på tidslinjen. I stedet for at skubbe en enkelt klipgrænse langs tidslinjen som i Trim begge,kan du nu skubbe to, som flytter sig sammen. Alle klip imellem de to trimningspunkter flyttes til et tidligere eller senere sted på tidslinjen.

Både slip-trimning og slide-trimning er praktiske, når du skal synkronisere klipindhold til materialet på andre spor.

Avid Studio image011 Behandling af klip

Slide-trimning: Et slutpunkt for trimning er blevet åbnet på det første klip og et startpunkt på det tredje.

Overvågning af trimningspunkter

Når du trimmer med forskellige trimningspunkter, er det praktisk at skifte previewet fra den ene trimningsplacering til den anden for at sikre dig, at alt er indstillet rigtigt. Når du vælger et trimningspunkt, som skal overvåges, vil previewet gengive lyd og video derfra.

Når du åbner et trimningspunkt, vil det blive overvåget. Når du anvender flere trimningspunkter, kan du derfor tjekke hvert punkt, når du opretter det. Hold Ctrl nede, og klik på et trimningspunkt for at vælge det direkte til overvågning. Når tilstanden Trimning er aktiv, kan du bevæge dig gennem åbne trimningspunkter ved at trykke på Tab.

Flytning og kopiering

For at flytte et udvalg af et eller flere klip skal du placere musemarkøren over det/de valgte klip og holde øje med, at den ændrer sig til et hånd-symbol. Når det sker, skal du trække udvalget til den ønskede placering.

Man kan betragte flytning som en to-trins-proces. Først slettes udvalget fra den aktuelle tidslinje efter den aktuelle redigeringstilstands regler. Dernæst flyttes udvalget til den ønskede slutplacering, hvor det indsættes fra venstre til højre på sporene. Den relative placering af de valgte klip på alle spor bibeholdes.

Det er muligt at flytte et “spredt udvalg” (et udvalg, hvori der indgår nogle klip på hvert spor, mens andre i det samme område ikke vælges), men det kan være forvirrende, hvis det ikke foretages i tilstanden Overskriv. Det er lettere at flytte et enkelt klip eller et helt afsnit af tidslinjen, og dette bør foretrækkes, når det er muligt.

Når du holder Alt-tasten nede, mens du flytter klip, kan du skifte mellem Indsæt og Overskriv. Standardproceduren for Smart er den samme som for Indsæt, eftersom vandret flytning oftest anvendes, når man omarrangerer afspilningsrækkefølgen.

Kopiering

Hvis du holder Ctrl-tasten nede, mens du flytter et udvalg af klip, vil klippene blive kopieret i stedet for at blive flyttet.

Behandling af klip