Tidslinjens værktøjsbjælke

Værktøjslinjen oven over tidslinjen tilbyder dig forskellige indstillinger, værktøjer og funktioner, som du kan anvende på tidslinjen og til redigering på tidslinjen.

Tidslinjeindstillinger

Avid Studio image001 Tidslinjens værktøjsbjælkeI standardtilstanden kopieres tidslinjeindstillingerne fra det første videoklip, du tilføjer til tidslinjen. Hvis dette giver dig det rigtige resultat, behøver du ikke at ændre dem.

Avid Studio image002 Tidslinjens værktøjsbjælke

Tidslinjeindstillinger

Hvis du vil ændre dem, skal du klikke på knappen længst til venstre på værktøjslinjen for at åbne vinduet Tidslinjeopløsning og sætte de tre givne indstillinger.

Dimensionsforhold: Vælg mellem en visning på 4×3 eller 16×9.

Størrelse: Vælg mellem de HD og SD pixelopløsninger, som er tilgængelige for de valgte dimensionsforhold.

Frame-hastighed: Vælg mellem en række frame-hastigheder, som passer til de andre indstillinger.

Disse indstillinger kan ændres når som helst under produktionen af din film, men du bør være opmærksom på, at ændringer i frame-hastigheden kan forårsage en lille forskydning af klippene på tidslinjen, når de justeres efter de nye frame-grænser.

Videomateriale, som ikke er i overensstemmelse med de valgte projektindstillinger, vil automatisk blive konverteret , når de anbringes på tidslinjen.

Hvis du ønsker at vælge en helt bestemt videostandard for dit projekt i stedet for at være afhængig af formatet fra det først tilføjede klip, skal du åbne siden Projektindstillinger i programindstillingerne.

Lydmikser

Avid Studio image003 Tidslinjens værktøjsbjælkeDenne knap åbner det optimerede område for lydkontrol med værktøjer til justering af lydstyrke og adgang til Panneren, en funktion til lydpanorering.

Scorefitter

Avid Studio image004 Tidslinjens værktøjsbjælkeScorefitter er Avid Studios integrerede musikgenerator, der giver dig bruger-komponeret, afgiftsfri musik, som præcist tilpasses den varighed, du skal bruge i din film.

Titel

Avid Studio image005 Tidslinjens værktøjsbjælkeKnappen Opret titel åbner Titel-editoren. Hvis ingen af de mange tilgængelige titler passer til dine behov, kan du lave din egen.

Voice-over

Avid Studio image006 Tidslinjens værktøjsbjælkeVærktøjet voice-over giver dig mulighed for at optage kommentarer eller andet lydindhold live, mens du ser din film.

Barberblad

Avid Studio image007 Tidslinjens værktøjsbjælkeKlik på knappen Barberblad for at opsplitte et eller flere klip ved afspilningslinjens placering. Der slettes intet materiale ved denne handling, men hvert påvirket klip deles i to klip, som kan behandles hver for sig med hensyn til trimning, flytning, tilføjelse af effekter osv.

Hvis der er markerede klip på et spor ud for afspilningslinjen, vil kun disse klip blive opdelt. Begge halvdele af disse klip forbliver, hvor de er, efter opdelingen.

Hvis der ikke er markerede klip ud for afspilningslinjen, vil alle de klip, den peger på, blive opdelt og de højre halvdele markeret for at gøre det lettere at fjerne disse, hvis du ønsker det.

Låste spor er ikke en del opdelingshandlingen.

Papirkurv

Avid Studio image008 Tidslinjens værktøjsbjælkeKlik på knappen Papirkurv for at slette alle valgte emner fra tidslinjen. Se Sletning af klip for detaljer om, hvordan andre tidslinjeklip kan påvirkes af sletning.

Markører

Avid Studio image009 Tidslinjens værktøjsbjælkeDe tilgængelige markørfunktioner er identiske med dem, som findes i medieeditorerne for video og lyd.

Markører betragtes, som om de hører til videosammensætningen ved det markerede punkt og ikke til et bestemt klip. Markører kan kun ændre placering under tidslinjeredigering, hvis ingen spor er låste, og hvis en klipmarkering indeholder alle sporene ved det markerede punkt.

Magnetisk indfangning

Avid Studio image010 Tidslinjens værktøjsbjælkeTilstanden Magnet gør det lettere at indsætte klip ved at trække. Når tilstanden er aktiv, tiltrækkes klippene “magnetisk” hen til andre emner på tidslinjen, når de nærmer sig inden for en kritisk afstand. Dette gør det lettere at undgå de unødvendige – skønt ofte umærkeligt små – mellemrum mellem emner, som ellers ville komme frem under redigering. Hvis du bevidst ønsker at lave sådan et mellemrum, skal du ganske enkelt slå tilstanden fra for at placere det, hvor du vil.

Redigering af lydstyrke-keyframes

Avid Studio image011 Tidslinjens værktøjsbjælkeKnappen Redigering af lydstyrke-keyframes slår keyframe-baseret redigering af lyd i klip til og fra. Når knappen er slået til, kan du redigere i den grønne lydstyrkeprofil på hvert tidslinjeklip. I denne tilstand kan du tilføje kontrolpunkter til profilen, trække i udsnit af denne og udføre andre handlinger. Når knappen er slået fra, er lydstyrke-keyframerne beskyttet mod ændringer.

Knappen aktiveres automatisk, når du åbner Lydmikseren.

Lydspoling

Avid Studio image012 Tidslinjens værktøjsbjælkeI standardtilstanden kan et lydstykke i projektet kun høres under afspilning i previewet. Knappen Lydspoling på tidslinjens værktøjsbjælke giver dig et lyd-preview, selvom du kun spoler gennem din film ved at trække tidslinjemarkøren.

Spolehjulet i afspilleren giver dig også mulighed for lydspoling.

Redigeringstilstand

Avid Studio image013 Tidslinjens værktøjsbjælkeVælgeren til tilstanden Redigering i højre ende af tidslinjens værktøjsbjælke bestemmer, hvordan andre klip opfører sig, når du laver redigeringsændringer. Materiale til venstre for redigeringspunktet påvirkes ikke af tidslinjeredigering, så dette gælder kun klip til højre for redigeringspunktet.

Der er tre mulige redigeringstilstande: Smart, Indsæt og Overskriv. Standardtilstanden er Smart, hvor Avid Studio ud fra hver redigeringshandling vælger, hvilken strategi, der skal anvendes: Indsæt, Overskriv eller en mere kompleks strategi.

Tilstanden Smart er konstrueret til så vidt muligt at bevare synkroniseringen mellem tidslinjesporene. I situationer med redigering af flere spor, indgår klip typisk både i vandrette og lodrette sammenhænge. Når du omhyggeligt har placeret delingerne, så de f.eks. passer med rytmen på et musiklydspor, ville det være ærgerligt at ødelægge det hele, når du udfører flere redigeringer.

Tilstanden Indsæt er altid ikke-destruktiv: den flytter andre klip på sporet, før den indsætter nyt materiale. Den fjerner også automatisk de mellemrum, der opstår ved fjernelse af materiale. Kun målsporet påvirkes. Alle tidligere synkroniseringer med andre spor til højre for redigeringspunktet går tabt.

Indsæt er mest nyttig i de tidlige stadier af et projekt, hvor du er ved at samle og arrangere klip på tidslinjen. Den sikrer, at intet materiale går tabt, og gør det meget let at omarrangere klip og sekvenser af klip.

I senere stadier, når strukturen i dit projekt er ved at være færdig, og du er begyndt nøje at synkronisere materialet på de forskellige spor, er tilstanden Indsæt knap så brugbar. De samme egenskaber, som er så brugbare i de tidlige stadier (“skubbe”opførslen), taler imod den, når du er ved at afslutte. Det er her, Overskriv kommer ind i billedet.

Overskriv påvirker kun direkte det klip, du vælger. Når du ændrer længden eller placeringen af et klip i tilstanden Overskriv, vil det medføre, at naboklip overskrives (hvis du forlænger), eller at der efterlades mellemrum (hvis du forkorter). Den vil aldrig påvirke synkroniseringen mellem sporene.

Alternativ tilstand

Redigeringstilstanden Smart virker ved at forudsige, hvad du forsøger at gøre, og derefter afgøre, om der skal indsættes, overskrives eller anvendes en mere kompleks strategi. For det meste gør den, hvad du ønsker, men der vil helt sikkert også komme tidspunkter, hvor den ikke gør det, du synes.

Mange handlinger understøtter både Indsæt og Overskriv, men ingen andre muligheder. Tilstanden Smart anvender nogle gange den ene og nogle gange den anden, men hvis Indsæt ikke lige var det du ønskede, kan du som regel bruge Overskriv og omvendt. Derfor er alt, hvad du har brug for, en metode til at underkende standardopførslen for Smart.

For at ændre Indsæt til Overskriv eller omvendt skal du holde Alt-tasten nede, mens du udfører din redigering på sædvanlig måde. Du kan trykke på (eller slippe) Alt-tasten, når du ønsker det, mens du indstiller redigeringen. Det vigtige er, hvilken tilstand knappen er i, når handlingen udføres – når du f.eks. har trukket et emne hen på tidslinjen og slipper den.

Tricket virker i alle redigeringstilstande, så det er altid tilgængeligt, når du skal bruge det. Hvis du ikke er tilfreds med stadardopførslen, kan du blot annullere eller fortryde, som du nu har behov for, og forsøge igen med Alt.

I en enkelt redigeringshandling på tidslinjen – erstatning af et klip med et andet med bibeholdelse af dets varighed, effekter og andre egenskaber – får Shift-tasten en lignende rolle. Se Erstatning af et klip for detaljeret information.

Tidslinjens værktøjsbjælke