Tidslinjens spormenulinje

I området for tidslinjens menulinje er der forskellige funktioner, som påvirker ordningen og organiseringen af tidslinjesporene. Se venligst Lyd på tidslinjen for information om lydfunktioner, som f.eks. lydstyrke for spor, der også styres i tidslinjens menulinje.

Avid Studio image001 Tidslinjens spormenulinje

I venstre ende af tidslinjen findes spormenulinjer med flere funktioner for hvert spor: en låseknap, sporets navn samt monitorknapper for sporets video og lyd. Her er det valgte standardspor ” Hovedspor”.

Området Alle spor oven for spormenulinjerne tilbyder funktioner mage til dem, der findes i hver enkelt spormenulinje, men som gælder for alle spor samtidig og som underkender de enkelte sporindstillinger.

Standardspor

Den lodrette, orange linje til venstre for spormenulinjen angiver, sammen med den lysere baggrundstone, Standardsporet. Dette spor kan du benytte som målspor for visse funktioner, som f.eks. Send til og Sæt ind. Nyoprettede titler og Scorefitter-sange tilføjes også til dette spor.

For at ændre et andet spor til standardsporet skal du klikke et vilkårligt sted inden for spormenulinjens grænser, dog ikke på en knap eller en anden funktion.

Låsning

Klik på en hængelåsknap for at beskytte et valgt spor mod uønskede redigeringer. Den samme knap i området Alle spor anvender denne beskyttelse på hele projektet.

Navn på spor

For at redigere navnet på et spor skal du klikke en enkelt gang på navnet for at få adgang til stedets editor, eller vælge Redigér navn på spor fra pop-up menuen for spormenulinjen. Bekræft din redigering med Enter, eller annullér den med Esc.

Video- og lydovervågning

Knapperne Video og Lyd i spormenulinjen bestemmer, om dette spor skal bidrage med video og lyd til projektets samlede udkørsel . De understøtter mange redigeringssituationer, hvor det er fordelagtigt at blokere udkørslen af et eller flere spor for at forenkle previewet. Den samme knap i området Alle spor slår lyd- og videoovervågning for hele projektet til eller fra.

Yderligere sporfunktioner

Følgende funktioner er tilgængelige i spormenulinjens pop-up menu:

Nyt spor: Du kan indsætte et nyt spor oven for eller neden under et eksisterende spor.

Slet spor: Slet et spor og alle klip på det.

Flyt spor: Træk spormenulinjen op eller ned for at placere det i et nyt lag. Når du trækker, kommer en klart farvet, vandret linje frem ved gyldige placeringer.

Kopiér spor: Når du holder Ctrl-tasten nede, mens du flytter et spor, kopierer du sporet i stedet for at flytte det.

Sporstørrelse: Pop-up menuen indeholder fire fastlagte sporstørrelser (Lille, Mellem, Stor, Meget stor). Træk i adskillelseslinjen mellem spormenulinjerne for at justere højden og derved tilpasse størrelsen problemfrit.

Visning af bølgeform: Slå visning af bølgeform for lydklip til/fra.

Tidslinjens spormenulinje