Filmeditoren

Avid Studio corner top left Filmeditoren Avid Studio border Filmeditoren Avid Studio corner top right Filmeditoren
Avid Studio border Filmeditoren
Avid Studio spacer Filmeditoren
Avid Studio spacer Filmeditoren Avid Studio blue button Filmeditoren Avid Studio spacer Filmeditoren

Hvis du ønsker at lære mere om

Redigering – video-/lydeffekter

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Filmeditoren
Avid Studio spacer Filmeditoren
Avid Studio border Filmeditoren
Avid Studio corner bottom left Filmeditoren Avid Studio border Filmeditoren Avid Studio corner bottom right Filmeditoren
Avid Studio corner top left Filmeditoren Avid Studio border Filmeditoren Avid Studio corner top right Filmeditoren
Avid Studio border Filmeditoren
Avid Studio spacer Filmeditoren
Avid Studio spacer Filmeditoren Avid Studio blue button Filmeditoren Avid Studio spacer Filmeditoren

Hvis du ønsker at lære mere om

Redigering – SmartMovie-værktøjet

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Filmeditoren
Avid Studio spacer Filmeditoren
Avid Studio border Filmeditoren
Avid Studio corner bottom left Filmeditoren Avid Studio border Filmeditoren Avid Studio corner bottom right Filmeditoren

Filmeditoren er Avid Studios hovedredigeringsskærm for digital filmfremstilling. Editoren samler tre hovedkomponenter:

Bibliotekets kompakte visning forsyner dig med det medieindhold (assets), der er tilgængeligt for dit projekt.

Projektets tidslinje giver dig mulighed for at ordne medieindholdet (assets) som klip i en skematisk fremstilling af din produktion

Afspilleren giver dig mulighed for at se et preview af dit medieindhold (assets) fra biblioteket, før du tilføjer dem til dit projekt. Hvis du ønsker det, kan du også se – frame for frame, – hvordan hver enkelt del af din produktion vil se ud for dit publikum, når du eksporterer den, (gemmer den som fil eller uploader den på YouTube).

Derudover har du gennem Filmeditoren også rådighed over en række værktøjer og vinduer til oprettelse og redigering af titler, brug af effekter og andre formål.

Avid Studio image001 Filmeditoren

Et udsnit af Filmeditorens visning med den kompakte udgave af biblioteket øverst til venstre, afspilleren til højre (delvist synlig) og tidlinjen og Navigatøren nederst.

Diskredigering

Hvis du planlægger at afslutte med at lægge din film over på en dvd med interaktive menuer, får du på et tidspunkt brug for nogle af de særlige funktioner i Diskeditoren. Den har alle de samme redigeringsfunktioner på tidslinjen som Filmeditoren, men giver dig også mulighed for at oprette og arbejde med diskmenuer, som er nødvendige for at kunne navigere i din produktion.

Avid Studio hjælper dig med problemfrit at flytte din film til et diskprojekt når som helst under forløbet, så du kan sagtens begynde i Filmeditoren, også selvom du ender med at lave en dvd-udkørsel i stedet for eller sammen med andre muligheder.

Det kompakte bibliotek

Den kompakte visning af biblioteket, der optager øverste venstre del af Filmeditorens skærm, er en kernefunktion på redigeringsområdet. Hvis du skifter frem og tilbage mellem biblioteket og Filmeditoren, vil du opdage, at den samme placeringsfane er valgt i begge visninger, og at det samme medieindhold fra biblioteket vises.

Det er så let som ingenting at overføre medieindhold fra biblioteket til din film, nu hvor du har det kompakte bibliotek og tidslinjen i samme vindue. Træk de ønskede emner fra biblioteksbrowseren hen på projektets tidslinje.

Produktion af diasshow

Filmeditoren (og Diskeditoren) kan, udover fremstilling af alle typer videoproduktioner (“film”), også bruges til authoring af komplekse diasshow og præsentationer af stillbilleder. I begge tilfælde kan du bruge de samme redigeringsteknikker.

ð Redigering af film

Filmeditoren