Udkørsel til diskmedier

Avid Studio corner top left Udkørsel til diskmedier Avid Studio border Udkørsel til diskmedier Avid Studio corner top right Udkørsel til diskmedier
Avid Studio border Udkørsel til diskmedier
Avid Studio spacer Udkørsel til diskmedier
Avid Studio spacer Udkørsel til diskmedier Avid Studio blue button Udkørsel til diskmedier Avid Studio spacer Udkørsel til diskmedier

Hvis du ønsker at lære mere om

Eksportering – Disk/Fil/Web

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Udkørsel til diskmedier
Avid Studio spacer Udkørsel til diskmedier
Avid Studio border Udkørsel til diskmedier
Avid Studio corner bottom left Udkørsel til diskmedier Avid Studio border Udkørsel til diskmedier Avid Studio corner bottom right Udkørsel til diskmedier

Studio kan udkøre film direkte på dvd- og Blu-ray diske, hvis den nødvendige brænderhardware er tilgængelig i dit system.

Selvom du ikke har en brænder, kan Studio lave et “diskbillede” – et sæt filer, der indeholder de samme informationer, som ville blive gemt på en disk – i et bibliotek på din harddisk. Dette billede kan senere brændes over på en disk.

Dvd og Blu-ray

Hvis dit system har en dvd-brænder, kan Studio lave to typer dvd-diske: standard (til dvd-afspillere) og AVCHD-format (til Blu-ray afspillere).

Hvis dit system har en Blu-ray brænder, kan du optage på alle medier, der understøttes af maskinen.

Dine standard dvd-diske kan afspilles:

·     På enhver dvd-afspiller, der kan læse det dvd-format, som din brænder laver. De fleste afspillere kan læse de almindelige formater.

·     På en computer med dvd-drev og passende afspilningssoftware.

·     På enhver HD-dvd-afspiller.

Din Blu-ray disk eller dvd-disk i AVCHD-format kan afspilles:

·     På Panasonic DMPBD10, Playstation 3, og andre Blu-ray afspillere (ikke alle afspillere understøtter AVCHD-format, men de fleste gør).

·     På en computer med Blu-ray drev og passende afspillersoftware.

Kør din film ud

Studio opretter din disk eller dit diskbillede i tre trin.

1.      Først skal hele filmen beregnes for at generere MPEG-kodet information, der skal gemmes på disken.

2.      Derefter skal disken kompileres. I denne fase opretter Studio de egentlige filer og den biblioteksstruktur, som vil blive brugt på disken.

3.      Til slut skal disken brændes. (Dette trin springes over, hvis du laver et diskbillede i stedet for en egentlig disk.)

For at køre din film ud på en disk eller på et diskbillede:

1.      Klik på fanen Disk for at få dette display frem:

Avid Studio image001 Udkørsel til diskmedier

Cirkelfiguren viser dit diskforbrug. Den viser også den anslåede tid, din film vil optage på din brændbare disk.

Brug mappeknappen til at ændre den placering på harddisken, som Studio benytter til at gemme hjælpefiler. Hvis du opretter et diskbillede, vil det også blive gemt i denne mappe. Rullepanelet nederst i skærmbilledet angiver hvilken diskbrænder, der skal benyttes, hvis der er mere end én tilgængelig.

2.      I menuen Indstillinger kan du vælge den disktype, du bruger, og derefter den forudindstilling for videokvalitet og diskanvendelse, der bedst passer til dit projekt.

Avid Studio image002 Udkørsel til diskmedier

Hvis du ønsker at finindstille dine udkørselsindstillinger, så vælg Brugerdefinerede forudindstillinger, og klik derefter på knappen Avanceret for at få menuen Avancerede indstillinger frem.

3.      Klik på knappen Brænd disk.

Studio gennemgår de trin, som er beskrevet ovenfor (klargør, kompiler og brænd), for at lave disken. Klik på knappen Opret billede for at udføre de samme trin, men uden at brænde.

4.      Når Studio er færdig med brændeprocessen, skubber den disken ud.

5.      Hvis du ønsker at brænde et tidligere oprettet diskbillede, kan du trykke på knappen Brænd diskbillede.

Kvalitet og kapacitet af diskformater

De forskelle, der er på de forskellige disktyper, kan koges ned til disse tommelfingerregler vedrørende hvert formats videokvalitet og kapacitet:

·     Dvd: Hver disk kan rumme omkring 60 minutters video i fuld MPEG-2 kvalitet (120 minutter hvis optageenheden understøtter dual-layer).

·     Dvd (AVCHD): Hver disk rummer omkring 40 minutters højkvalitets AVCHD-video pr. lag.

·     BD: Hver disk kan rumme mere end 270 minutters HD-video pr. lag.

Udkørsel til diskmedier