Se preview af diskmenuer

Disk-editoren indeholder ligesom Film-editoren en afspiller, hvor man kan se previews af mediefiler fra biblioteket og klip fra tidslinjen.

Afspilleren giver dig nogle særlige menufunktioner, som beskrives i det følgende: Ved at klikke på en menu i menulisten sættes afspilleren i tilstanden Menuindlæsning og viser et preview af den valgte menu. Du kan også gå direkte til denne tilstand, når en menu er markeret, ved at klikke på fanen Menu oven over afspilningsskærmen i Diskeditoren.

Avid Studio image001 Se preview af diskmenuer

Når du har markeret en menu i tilstanden Menuindlæsning (øverst), giver afspilleren dig interaktive zoner i preview-skærmen, som kan bruges ved tildeling af kapitel-links. Her viser “” C1″ et kapitel-link, som er blevet tilknyttet til knappen Afspil film. Spørgsmålstegnet over knappen Scenevalg viser, at den i øjeblikket ikke har nogen tilknytning.

Der kommer også særlige kontrolknapper frem nederst i Diskeditorens afspiller.

Avid Studio image002 Se preview af diskmenuerKnappen Menueditor: Det er Menueditorens opgave at oprette eller ændre diskmenuers design og layout.

Avid Studio image003 Se preview af diskmenuerAfkrydsningsboksen Vis linknumre: Sæt kryds i denne boks for at vise linknumrene over de forskellige knapper i menuen i previewet. Linknumrene har samme format og farve som kapitelflagene på tidslinjen.

Avid Studio image004 Se preview af diskmenuerKnappen Disksimulator: Denne knap åbner Disksimulatorvinduet, hvor du kan se et preview af dit projekt med fuld interaktivitet for at sikre, at dine menuer opfører sig som forventet.

Avid Studio image005 Se preview af diskmenuerKnappen Brænd disk: Når du er klar til at teste dit projekt på en egentlig disk, skal du trykke på denne knap (eller på Eksportér øverst på skærmer) for at åbne Eksportøren, som vil guide dig gennem den proces, hvor din film “brændes” på en optisk disk.

Linkindikatorer

Når en menu med ikke-linkede kapitelknapper ses som preview, vil disse knappe vises af et rødt spørgsmålstegn i stedet for et kapitelnummer, som vist i illustrationen ovenfor. Alle kapitelknapperne i din menu bør linke til din film, bortset måske fra et sæt ubrugte knapper på den sidste side i en menu med flere sider.

Se preview af diskmenuer