Tidslinjens menumarkører

Kapitelknapperne i en diskmenu kan linkes individuelt til ethvert punkt på din films tidslinje. I Diskeditoren er disse punkter angivet på tidslinjen ved hjælp af kapitelmarkører på kapitelsporet, som er et specialiseret tidslinjespor, der kommer frem oven over tidsskalaen, når den første menu tilføjes til din film. (Sporet fjernes igen, hvis alle menuer slettes). Teksten på en kapitelmarkør består af bogstavet “C” efterfulgt af det nummer, kapitlet har i menuen.

Returmarkører, som markerer automatiske udgangspunkter fra tidslinjen tilbage til en diskmenu, vises også i kapitelsporet. Teksten på en returmarkør er bogstavet “M” efterfulgt af nummeret, der hører til den valgte menu.

Farven på kapitel- og returmarkørerne matcher farven på ikonet for den menu, som markørerne hører til. Du kan ændre markørernes placering på tidslinjen ved at trække. Se Redigering af kapitel- og returmarkører på tidslinjen for detaljeret information.

Avid Studio image001 Tidslinjens menumarkører

Når du slipper en menu på en tom menuliste, indsættes en kapitelmarkør i begyndelsen af din films første klip (forudsat at den har et) som mål for menuens knap for Afspil film. En returmarkør, som markerer en udgang tilbage til menuen, placeres i slutningen af filmen.

Tidslinjens menumarkører