Kapitelhjælperen

Avid Studio image001 KapitelhjælperenNår en diskmenu med flere sider trækkes fra biblioteket og ind i menulisten, vises en Kapitelhjælperknap i øverste højre hjørne af menuens ikon. Når du klikke på denne knap, åbnes Kapitelhjælperens vindue.

Hvorfor bruge Kapitelhjælperen?

Kapitelhjælperen giver dig en hurtigt måde at oprette kapitler til din film på. Der tilføjes kapitelmarkører til kapitelsporet på Diskeditorens tidslinje for at markere, hvor hvert kapitel begynder. Når du vælger indstillingen Link kapitler til menuknapper (se nedenfor), repræsenteres hvert kapitel af én kapitelknap i en serie af automatisk oprettedemenusider. Disse sider forbindes i en serie med knapperne Næste og Forrige.

Når du aktiverer kapitelknapperne under menuvisningen, kan seeren afspille filmen fra ethvert af de givne begyndelsespunkter.

Kapitelhjælperen er fantastisk til at arrangere diasshow og scenevalgsmenuer. Når du gemmer en video på en disk, kan du bruge Kapitelhjælperen til at oprette en menu, der kan fungere som sceneoversigt. Serien af oprettede menusider kan have en vilkårlig længde. Længden afhænger af, hvor mange kapitler, der oprettes, og hvor mange kapitelknapper, der findes i menuens sidedesign.

Avid Studio image002 Kapitelhjælperen

I øvrigt gør Kapitelhjælperen ikke noget, du ikke selv ville kunne gøre ved hjælp af de tilgængelige værktøjer til disk authoring i Diskeditoren (som du stadig kan anvende til senere justering af den oprettede menu). Formålet med den er at sætte fart i din kreative proces ved at overtage meget af det rutinearbejde, der er forbundet med at oprette en menu med flere sider.

Brug Kapitelhjælperen

Kapitelhjælperens kontrolknapper er inddelt i tre vandrette menuer. Klik på OK, når du har konfigureret kontrolknapperne, som du vil have dem. Derefter vil Kapitelhjælperen udføre sin funktion og oprette nye kapitler sammen med markører på tidslinjen og (som standard) et automatisk oprettet sæt menusider med så mange knapper som nødvendigt.

Placér kapitler ved

Dette er den øverste menu i Kapitelhjælperen. Menuens to muligheder kan bruges sammen eller hver for sig.

Optimale placeringer: Når du har sat et kryds i denne boks, vil Kapitelhjælperen oprette kapitler med valgte intervaller langs tidslinjen, men justere kapitlerne efter eventuelle klipgrænser i nærheden, hvis sådanne findes. Den ønskede gennemsnitslængde af et kapitel angives i sekunder. Begyndelsesværdien er baseret på længden af din film. For at justere den skal du enten klikke direkte på nummeret og typen eller trække vandret inde i tekstboksen.

Tidslinjemarkører: For denne valgmulighed antages det, at du har forberedt tidslinjemarkører, der fortæller Kapitelhjælperen på hvilke udvalgte steder i din film, den skal oprette et kapitellink.

Anvend på

Denne anden menu i Kapitelhjælperen giver dig mulighed for at vælge, i hvilket omfang hjælperen skal udføre sin funktion.

Hele filmen: Der oprettes kapitelmarkører gennem hele filmen.

Valg: Der anbringes kun kapitelmarkører i området mellem begyndelsen af det første og slutningen af det sidste klip, du vælger.

Indstillinger

Denne tredje menu giver dig til sidst to indstillinger, som kan sættes uafhængigt af hinanden.

Link kapitler til menuknapper: Når denne indstilling er slået til, vil der tilføjes det nødvendige antal sider til menuen for at få plads til knapperne til alle de oprettede kapitler. Når indstillingen er slået fra, vil de markører, der oprettes på tidslinjen, være i tilstanden “ikke-linket”, og der oprettes ingen menusider.

Hvis du ønsker at linke en ikke-linket markør til en menuknap, skal du trække den hen på knappen, mens du ser et preview af menuen i afspilleren. Selvom du efterlader en kapitelmarkør ikke-linket, vil den stadig fungere som et muligt genoptagelsespunkt, når man zapper gennem disken med fjernbetjeningens Jumpknap.

Returmarkør efter hvert kapitel: Når du vælger denne indstilling, tilføjes en returmarkør i slutningen af hvert kapitel. I standardindstillingen placeres markørerne, så hvert kapitel bliver afspillet frem til begyndelsen af det følgende kapitel, hvorefter det vender tilbage til sin oprindelige menu. Du skal trække markøren til et menuikon på menulisten for at ændre på, hvilken menu en returmarkør er linket til. Husk dog, at returmarkøren kun er aktiv, når afspilningen påbegyndes i den menu, som markøren er linket til.

Kapitelhjælperen