Menuknapper

Ethvert visuelt element i din diskmenu kan bruges som en “knap”, der linker til andet indhold i din film. Dog kan elementer, der er angivet som “Ikke en knap”, ikke linke til noget.

Typer af knapper

En menuknaps type er den eneste faktor, der bestemmer, hvordan den fungerer. I en diskproduktion med god authoring stemmer tekst og udseende altid overens med denne knapfunktion, men de har ingen indvirkning på den. Der er fem tilgængelige typer af knapper.

Avid Studio image001 Menuknapper

Normal: Denne type knap lader tekst, billede eller form fungere som link til en kapitelmarkør på tidslinjen for dit diskprojekt eller til en menu på din menuliste.

Miniaturevisning: I denne udgave af knaptypen Normal vises en miniature fra din tidslinje på knappen.

Næste og Forrige: Disse knaptyper styrer normalt navigationen mellem siderne i Menuer med flere sider på menulisten. Under afspilning bliver knapperne automatisk skjult, når deres mål ikke eksisterer (på første og sidste side i en menu med flere sider). Da deres opførsel er fastsat, kan disse knapper ikke linkes til kapitelmarkører.

Hovedmenu: Knapper af denne typer linker til den første menu på menulisten. Dens funktion kan ikke ændres.

Knapper i Menuer med flere sider:

Enhver menu, som har knapperne Næste og Forrige, kan fungere som en menu med flere sider. Hvis en af knapperne mangler, kan menuen ikke bruges i tilstanden Menu med flere sider.

Forudindstillinger for knapper

Klik på fanen Knapper øverst i Menueditoren for at se de tilgængelige kategorier af menuknapper, som er lavet på forhånd. Træk knapperne ind i preview-området for at tilføje dem til din menu.

Avid Studio image002 Menuknapper

De tre kategorier afspejler knaptyperne, som blev beskrevet tidligere. Kategorien Navigation indeholder alle knapper af typerne Næste, Forrige og Hovedmenu.

Almindelige knapper: Disse billeder bruges sammen med knapper af typen Normal, som kan linkes til alle kapitelmarkører på din tidslinje.

Navigationsknapper: Disse design er tiltænkt knapperne Næste, Forrige og Hovedmenu med fastlagt navigation.

Miniatureknapper: Disse indeholder et miniatureområde, hvor du kan se et preview af et et klip på tidslinjen.

Indstillinger for knapper

Menuen Indstillinger for knapper findes til højre for preview-området i Menueditoren.

Avid Studio image003 Menuknapper

Menuen Indstillinger for knapper er en del af Menueditoren.

Menuknapper