Diskmenuer

Det primære funktion, som gør disk authoring mulig, er Menuen. En bestemt disk kan have én, et par eller mange menuer, som hver især består af et stillbillede eller et kort videoloop. Områderne inden for menuerne, kaldet Knapper, kan vælges af vieweren til at aktivere andet indhold på disken.

Nogle knapper kan få afspilningen til at fortsætte fra specificerede placeringer, de såkaldte Kapitler, på tidslinjen for din produktion. Disse kapitelknapper viser ofte en miniatureframe eller et videoloop for at beskrive deres indhold.

Andre knapper kan give adgang til en anden menu eller til en anden side på den samme menu. Menuer med mange sider, hvor hver side viser flere kapitelknapper sammen med automatisk styrede navigationsknapper, gør alle produktioner lettere, uanset størrelse.

Menulisten

I modsætning til tidslinjeklip er menuerne i din produktion ikke bestemt til at begynde på et særligt tidspunkt. I stedet vil diskafspilleren afspille menuen igen og igen, indtil den får en anden ordre.

Fordi menuer eksisterer “uden for tiden”, giver Avid Studio dig en menuliste i det særlige område oven for Diskeditorens tidslinje, så du kan inkorporere menuerne i dit projekt. Når du trækker en menu fra biblioteket og slipper den i menulisten, bliver den tilgængelig for dit projekt.

Design af menuinteraktion.

En diskproduktion kan indholde en enkelt menu, eller den kan indeholde mange. Hver menu indeholder grafisk adskilte områder, der under ét kaldes knapper, og som kan aktiveres af seeren, f.eks. ved at bruge navigationspilene på dvd’ens fjernbetjening.

Disse menuknappers opførsel kan indstilles ved hjælp af funktionerne i Diskeditorens vindue. Du kan også åbne Kapitelhjælperen for automatisk at oprette og konfigurere et sæt knapper efter dine valgte indstillinger.

Når du klikker på en knap, vil dette aktivere afspilningen af din film fra et udvalgt sted eller give dig adgang til en anden menu med egne knapper. De mulige mål for menuknapper:

·     Et sted på tidslinjen: Når knappen aktiveres, begynder afspilningen fra en udvalgt frame. Dette sted og det indhold, der findes der, omtales som et “kapitel” i din film.

·     En anden menu: Enhver knap kan linkes til en hvilken som helst menu på menulisten.

·     En anden side i samme menu: Menuer med flere sider indholder altid knapperne Næste og Forrige til navigation mellem siderne.

Automatisk oprettelse af side

Når du indsætter nye kapitel-links i din menu med flere sider, tilføjes ekstra sider automatisk, når der er behov for det. Disse kommer frem i menulisten sammen med dem, der allerede findes i projektet. En forbindelsesgrafik linker siderne, der hører til samme menu. Når du vil indsætte nye linkede kapitler, skal du enten bruge knappen Indsæt linkværktøjsbjælken eller Kapitelhjælperen.

Avid Studio image001 Diskmenuer

Hovedmenu og matchende menu med mange sider i bibliotekets afspiller.

Næste og forrige: Knapperne Næste og Forrige gør det muligt for menuen at understøtte flersidefunktionen. For at lave en eksisterende hovedmenu om til en menu med flere sider kan du ganske enkelt tilføje knapper af begge slags. På samme måde vil sletning af en eller begge af de nævnte knapper fra en menu med flere sider fjerne de automatiske funktioner.

Menuer med flere sider i menulisten

En særlig grafik i menulisten forbinder ikonerne i menuer med flere sider. Den viser, at menuerne er linkede, hvilket betyder, at du kan navigere fra en side i menuen til en anden ved hjælp af knapperne Næste og Forrige.

Opdeling og sammenføjning: For at fjerne linket mellem to nabosider i menuen skal du trykke på forbindelsesgrafikken imellem dem. Grafikken fjernes. Siderne til venstre for musen forbliver sammen med den originale menu, mens de til højre danner en ny, separat menu (med en ny baggrundsfarve i sine menuikoner). Klik i mellemrummet mellem to nabomenuer med flere sider for at sætte dem sammen til én menu igen.

Sortering af kapitler: Knappen Sortér er et tidsbesparende værktøj, hovedsageligt til brug i menuer med flere sider, som kommer frem sammen med knappen Kapitelhjælper til højre på menuens sidste side. Når du har arbejdet et stykke tid med en menu – tilføjet, slettet og omarrangeret kapitler og måske endda redigeret i selve filmen samtidig – er dine kapitelknapper sandsynligvis ikke længere ordnet efter tidslinjen igennem alle siderne. Medmindre du af en eller anden grund ønsker en brugertilpasset rækkefølge, er det en enkel løsning at klikke på knappen Sortér.

Avid Studio image002 Diskmenuer

Sider fra en menu med flere sider. Forbindelsesgrafikken viser, at navigationen i disse sider styres af knapperne Næste og Forrige. Knappen Sortér (øverst til højre, under markøren) ordner kapitelknapperne i den rækkefølge, der passer til tidslinjen.

Diskmenuer