SmartSlide

Tryk på knappen SmartSlide i bunden af biblioteksvinduet for at åbne SmartSlide-værktøjet.

Avid Studio image001 SmartSlide

Klik på SmartSlide nederst i biblioteksvinduet for at oprette et diasshow på et øjeblik. Hvis du vil lave en videobaseret produktion, skal du i stedet vælge SmartMovie.

Funktionerne i SmartSlide findes på en menu, der glider op i vinduet nedefra. Den indeholder tre undermenuer. Den længst til venstre kommer med information om SmartSlide og gode råd om, hvor mange filer, du skal bruge. Den midterste undermenu er et lagerområde med beholdere til fotografier og andre billeder (øverst) og lyd. Den højre undermenu indeholder funktioner til brugertilpasning af diasshowet.

Tilføj medier

Du kan trække billeder fra browseren ind i den øverste beholder i lagerområdet for at tilføje dem til diasshowet. Træk miniaturer rundt i lagerområdet for at få den ønskede rækkefølge. Tilføj flere billeder, indtil du er tilfreds.

Avid Studio image002 SmartSlideFor at tilføje musik skal du trække én eller flere lydfiler ind i den nederste beholder i lagerområdet. Alternativt kan du trykke på G-nøgle-knappen i det nederste venstre hjørne af lydbeholderen for at lave et musik-soundtrack i ScoreFitteren.

Preview, redigering og eksportering

Når dine medier er på plads, skal du klikke på knappen Preview i statuslinjen under værktøjet. Projektet oprettes og præsenteres i et preview-vindue. Hvis du får brug for det, kan du vende tilbage til SmartSlide-værktøjet for at ændre de valgte medier.

Når du klikker på knappen Preview, gemmes de medier, du har valgt, automatisk i en samling med navnet Seneste Smart-oprettelse. Hvis du regner med at skulle bruge denne gruppering af mediefiler igen, kan du omdøbe samlingen for at forhindre, at den overskrives næste gang, du ser et SmartSlide- eller SmartMovie-preview.

Knappen Redigering henter dit diasshow ind i filmeditorens tidslinje til detaljeret redigering. Det er en god idé at tjekke, at tidslinjens videoindstillinger passer til dine krav til diasshowet. Knappen Videoindstillinger i indstillingsmenuen (nedenfor) giver dig adgang til dem.

Avid Studio image003 SmartSlide

Når præsentationen er, som du vil have den, skal du klikke på Eksportér for at brænde en disk eller lave en fil til upload.

Lagerområdet

Billederne i den øverste beholder vises som ikoner, mens musik og lydfiler i den nederste beholder vises som tekstlinjer, der giver dig filnavnet og varigheden af hver af de anvendte medier. Begge beholdere understøtter valg af flere filer, omplacering ved hjælp af træk-og-slip og en pop- up menu med kun to kommandoer:

Slet valgte: De valgte medier fjernes fra SmartSlide-produktionen. De forbliver i biblioteket til anden anvendelse. (Genvej: Delete.)

Åbn editor: Denne kommando åbner korrektionsværktøjet i billededitoren eller lydeditoren. Alle ændringer, du foretager i medierne, anvendes kun i SmartSlide-produktionen. (Genvej: dobbeltklik)

SmartSlide-indstillinger

Indstillingerne i denne undermenu er til brugertilpasning af SmartSlide-produktionen.

Avid Studio image004 SmartSlide

Her vælger musemarkøren kronologisk rækkefølge på listen Medierækkefølge i indstillingsmenuen i SmartSlide. I bunden af menuen er der knapper til justering af videoindstillinger for det færdige projekt og til at begynde helt forfra.

De valgte indstillinger vil stadig være gældende næste gang slideshowet genereres. Knappen Videoindstillinger giver dig mulighed for at lave de tidslinjeindstillinger, som skal bruges, hvis du henter projektet over i filmeditoren. Knappen Ryd projekt fjerner alle medier fra projektet og vender tilbage til standardindstillingerne.

Tekst: Skriv en tekst, der skal bruges som overskrift til dit diasshow.

Tilpas længden til musikken: Når du har afkrydset denne indstilling, vil SmartSlide forsøge at justere tidsparametrene, så det genererede slideshow varer præcis lige så lang tid som det musik-soundtrack, du har valgt. Informations-undermenuen giver dig gode råd om, hvor mange billeder du skal bruge, når denne indstilling er valgt.

Panorering og zoom Når du afkrydser denne indstilling, bliver der sat liv i din præsentation med simulerede kamerabevægelser.

Tilpas billede: Når du afkrydser denne indstilling, vil billeder, der er for små til det valgte format, blive forstørret. For en mere fleksibel tilgang kan du også vælge at korrigere mediefilen med korrektionsværktøjet Beskæring.

Medierækkefølge: Vælg en indstilling for rækkefølgen af dias, enten “Som defineret” (af den rækkefølge, du har lavet), “Kronologisk” (efter filernes tidsmærke) eller “Tilfældig”.

SmartSlide