SmartMovie

Avid Studio corner top left SmartMovie Avid Studio border SmartMovie Avid Studio corner top right SmartMovie
Avid Studio border SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie Avid Studio blue button SmartMovie Avid Studio spacer SmartMovie

Hvis du ønsker at lære mere om

Ultimat Plugins: Magic Bullet Looks / Shine / Knoll Light Factory / Particular / ToonIt / Stroke:

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio border SmartMovie
Avid Studio corner bottom left SmartMovie Avid Studio border SmartMovie Avid Studio corner bottom right SmartMovie

Tryk på knappen SmartMovie i bunden af biblioteksvinduet for at åbne SmartMovie-værktøjet.

Avid Studio image001 SmartMovie

Klik på SmartMovie i bunden af biblioteksvinduet for at oprette et filmprojekt på et øjeblik. Hvis du vil lave et diasshow, skal du i stedet vælge SmartSlide.

I SmartMovie præsenteres funktionerne ligesom i SmartSlide på en menu, der glider op i biblioteket nedefra. Igen er der tre undermenuer. Den længst til venstre giver dig information og gode råd om din SmartMovie. I den midterste undermenu er der et lagerområde med beholdere til videoer og billeder (øverst) og lyd. Den højre undermenu indeholder funktioner til brugertilpasning af diasshowet.

Tilføj medier

De visuelle elementer i din SmartMovie kan omfatte fotografier og andre stillbilleder sammen med videoen. Træk de filer, du ønsker at benytte, fra browseren op i den øverste beholder i lagerområdet. Træk miniaturer rundt i lagerområdet for at få den ønskede rækkefølge. Tilføj mere materiale, indtil du er tilfreds.

Avid Studio image002 SmartMovieFor at tilføje musik skal du trække én eller flere lydfiler ind i den nederste beholder i lagerområdet. Du kan også trykke på G-nøgle-knappen i det nederste venstre hjørne af lydbeholderen for at lave et musik-soundtrack i ScoreFitter.

Når du har tilføjet medierne, vises den samlede spilletid for kildematerialet i det øverste venstre hjørne af beholderen. Dette er ikke nødvendigvis længden af den færdige film.

Preview, redigering og eksportering

Når du har placeret dine medier, skal du trykke på Preview på statuslinjen under værktøjet. Projektet oprettes og åbnes i et preview-vindue. Hvis du får brug for det, kan du vende tilbage til SmartMovie-værktøjet for at ændre de valgte medier.

Avid Studio image003 SmartMovie

Analysefasen i udviklingen af en SmartMovie kan vare nogen tid første gang, materialet analyseres. En fuld klargøring af projektet, hvor fremskridtet angives med gråt på afspillerens tidslinje, kan give ekstra forsinkelser, før du kan se et fuldt detaljeret preview.

Når du klikker på Preview, vil de medier, du har valgt, automatisk gemmes i en samling med navnet Seneste Smart-oprettelse. Hvis du regner med at skulle bruge denne gruppering af mediefiler igen, kan du omdøbe samlingen for at forhindre, at den overskrives næste gang, du genererer et SmartSlide- eller SmartMovie-preview.

Knappen Redigér henter din produktion ind i filmeditorens tidslinje til detaljeret redigering. Som sædvanlig, er det en god idé at tjekke, at tidslinjens videoindstillinger passer til dine krav til showet. Knappen Videoindstillinger i indstillingsmenuen (nedenfor) giver dig adgang til disse.

Avid Studio image004 SmartMovie

Når præsentationen er, som du vil have den, skal du klikke på Eksportér for at brænde en disk eller lave en fil til upload.

Lagerområdet

De visuelle mediefiler i den øverste beholder vises som ikoner, mens musik- og lydfiler i den nederste beholder vises som tekstlinjer, der giver dig navnet på og varigheden af hver mediefil. Begge beholdere understøtter valg af flere filer, arrangering ved hjælp af træk-og-slip, og en lille pop-up menu:

Slet valgte: De valgte medier fjernes fra SmartMovie-produktionen. De forbliver i biblioteket til anden anvendelse. (Genvej: Delete.)

Åbn editor: Denne kommando åbner korrektionsværktøjet i videoeditoren, billededitoren eller lydeditoren. Alle ændringer, du foretager i medierne, anvendes kun i SmartMovie-produktionen. (Genvej: dobbeltklik)

SmartMovie-indstillinger

Indstillingerne i denne undermenu er til brugertilpasning af SmartMovie-produktionen.

Avid Studio image005 SmartMovie

Her vælger musemarkøren den ‘lange’ Kliplængde-indstilling i indstillingsmenuen i SmartMovie. I bunden af menuen er der knapper til justering af videoindstillinger for det færdige projekt og til at begynde helt forfra.

De valgte indstillinger vil blive brugt næste gang, du finder filmen frem. Knappen Videoindstillinger giver dig mulighed for at lave de tidslinjeindstillinger, som skal bruges, hvis du henter projektet over i Film-editoren. Knappen Ryd projekt fjerner alle medier fra projektet og vender tilbage til standardindstillingerne.

Tekst: Skriv en tekst, der skal bruges som overskrift til din film.

Kliplængder: Det visuelle tempo i din film øges, når kliplængden gøres kortere. For at bruge mediefilens originale længde, skal du vælge Maksimum.

Panorering og zoom Når du afkrydser denne indstilling, bliver der sat liv i din præsentation med simulerede kamerabevægelser.

Tilpas billede: Når du afkrydser denne indstilling, vil materiale, der er for småt til det valgte frame-format i dit projekt, blive forstørret.

Videolydstyrke: Indstil lydstyrken af den originale lyd i de videosegmenter, du benytter. Hvis du kun ønsker at høre baggrundsmusik, så sæt værdien på nul.

Medierækkefølge: Vælg en indstilling for rækkefølgen af dias, enten “Som defineret” (af den rækkefølge, du har lavet), “Kronologisk” (efter filernes tidsmærke) eller “Tilfældig”.

SmartMovie