SmartSlide og SmartMovie

SmartSlide og SmartMovie er indbyggede projektgeneratorer, som giver dig mulighed for automatisk at lave et diasshow eller en film baseret på de medier, du forsyner dem med. Den oprettede produktion vil indeholde animerede overgange, et helt musik-soundtrack og billedeffekter, der fanger øjet..

Avid Studio image001 SmartSlide og SmartMovie

Nederst i biblioteksvinduet kan du trykke på SmartSlide, for hurtigt at lave diasshow og på SmartMovie for hurtigt at lave film.

For at begynde skal du vælge en række fotografier (eller andre billeder) eller videofiler fra biblioteket. Din musik kan komme fra digitale lydfiler, som allerede findes i biblioteket, eller du kan lave et soundtrack på et øjeblik med Scorefitter-værktøjet.

Det kan vise sig at være tilstrækkeligt, selvom du også kan arbejde videre på projektet med manuel redigering, hvis du ønsker det. Når du er tilfreds med det endelige resultat, kan du med et par klik brænde det på en cd eller gemme det som en fil til anden brug som f.eks. upload til internettet.

ð SmartMovie

SmartSlide og SmartMovie