Mappetræet

Hele bibliotekets register over råmateriale er ordnet i et mappetræ, hvis struktur og generelle anvendelse kendes fra filsystemer som f.eks. Windows Explorer. Når du vælger en placering i mappetræet, kommer mappens navn frem i billedteksten på den aktive placeringsfane, og dens indhold vises i browseren ved siden af.

Avid Studio image001 Mappetræet

I det primære bibliotek, som vises her, optager mappetræet den venstre rude i arbejdsområdet. I den kompakte udgave af biblioteket, som benyttes i Avid Studios projekt- og medieredigeringsværktøjer, præsenteres mappetræet i stedet som en rullemenu i den aktive fane.

De fire “hovedniveauer” i mappetræet er Alle medier (video, lyd, billeder); Projekter (dine Avid Studio film- og diskprojekter); Samlinger (brugerdefinerede grupperinger af råmateriale); og Kreative Elementer (hjælpemedier som f.eks. tekster og effekter). Disse introduceres nærmere sammen med de undergrupper, de indeholder, i Forstå biblioteket.

Menuen Gruppér efter

Avid Studio image002 MappetræetI menulinjen i niveauet Alle medier kan du finde en lille rullemenu med indstillinger, der styrer, hvordan grupperingerne i hver enkelt af niveauets undergrupper skal laves.

Når du grupperer Efter mappe (standardindstillingen), vil mappestrukturen svare til virkelige stier på din harddisk, flashdisk eller anden filsystemsenhed. Nogle standardmapper findes i standardindstilingen. Du kan efter behov tilføje flere ved at bruge mappeovervågningssystemet. Gruppering Efter mappe vises i illustrationen af det primære bibliotek ovenfor.

Når du grupperer efter andet, f.eks. Efter vurdering, Efter dato eller Efter filtype, vil du inden for den enkelte undergruppe få de samme mediefiler oplistet som ved gruppering Efter mappe. Dog vil mappetræet gruppere dem i “Virtuelle mapper” efter den udvalgte egenskab i stedet for at klassificere dem efter de filsystemmapper, som de er lagret i.

F.eks. deler gruppering Efter vurdering hver undergruppe i seks virtuelle mapper. Fem af dem viser mediefiler, som du har givet vurdering ved hjælp af stjerner, hvor den sjette er til de mediefiler, du endnu ikke har vurderet. Se browseren) for mere information om filvurderinger og brugen af dem.

Avid Studio image003 Mappetræet

Det primære biblioteket med gruppering Efter dato valgt i niveauet Alle medier i mappetræet. De nederste mapper i mappetræet vises i browseren (til højre). Disse ‘virtuelle’ mapper repræsenterer hver især alle de billeder, hvis fildatoer falder inden for en bestemt måned.

Undergruppen Billeder i niveauet Alle medier er vist grupperet efter filtype i illustrationen ovenfor. Disse virtuelle mapper har navne som bmp, gif og jpg – der er en virtuel mappe til hver enkelt genkendt filudvidelse i undergruppens mediefiler.

Under gruppering Efter dato repræsenterer mapperne for det år, en fil blev oprettet, og inden for disse er filerne yderligere opdelt efter måned.

Gruppering i andre undergrupper

Niveauerne Projekter og Kreative elementer i mappetræet har også en Gruppér efter-menu, så det er muligt for niveauerne at have forskellige grupperingstilstande. Kommandoerne i menuen er de samme, som er beskrevet ovenfor for niveauet Alle medier, bortset fra, at der ikke er behov for gruppering efter filtype som derfor ikke vises.

Knappen Tilføj samling

Avid Studio image004 MappetræetNiveauet Samlinger viser ikke menuen Gruppér efter. Denne knap på niveauets menulinje giver dig mulighed for at lave en ny Samling.

Mappetræet