Browseren

Her kan du se bibliotekets råmateriale – de videoer, billeder, lydfiler, projekter, samlinger og “kreative elementer”, som du kan bruge i dine film- og diskprojekter. Filerne vises enten som en liste af tekstbilleder eller som et mønster af ikoner. Visuelle mediefiltyper har miniaturebilleder som ikoner; andre typer har grafiske symboler.

Biblioteket ville ikke være til megen hjælp, hvis browseren viste alt råmaterialet på én gang. Den har derfor adskillige funktioner, som hjælper dig med at udelukke filer, der ikke er relevante for dit formål.

Miniaturer, Detaljer, Vis scener

Hver mediefil i browseren vises i ét af to formater, afhængig af den valgte visning. Ikonerne for miniaturevisning og detaljevisning af tekstbilleder repræsenterer det samme råmateriale og har derfor visse egenskaber til fælles. For eksempel er råmaterialets pop-up menu den samme uanset hvilken visning, der anvendes.

På samme måde åbner alle standardmediefiler (video, billeder og lyd) samt Lydeffekter i afsnittet Kreative elementer et anvendeligt medie-korrektionsværktøj, når du dobbeltklikker på en mediefil i en af visningerne. Du kan også åbne korrektionsværktøjerne fra dit projekts tidslinje, men når du bruger dem på en af bibliotekets mediefiler, bringes de med videre til alle fremtidige projekter, de indgår i.

Detaljer

I Detaljevisningen præsenteres hver mediefil som en linje på en liste af tekstbilleder. I Miniaturevisningen vises den som et miniaturebillede (for visuelle medietyper) eller et grafisk ikon.

Avid Studio image001 BrowserenFor at ændre browserens visning til detaljevisning skal du trykke på knappen Detaljevisning i bunden af biblioteket. Når du klikke på pilen ved siden af knappen, åbnes en menu, hvor du kan vælge de kolonner, der skal vises i tekstbilledet. De kolonner, du kan vælge at vise, er Navn, Filstørrelse, Filtype, Dato, Tags, Vurdering og Varighed.

Avid Studio image002 Browseren

I Detaljevisning vises hver mediefil som en linje af tekstbilleder. En rullemenu ved siden af knappen Detaljevisning giver dig mulighed for at vælge, hvilke kolonner, der skal vises. I illustrationen er mapperne i niveauet Alle Medier i biblioteket døbt ’Dyr’ og ‘Landskaber’.

Miniaturer

Avid Studio image003 BrowserenMed knappen til venstre for Detaljevisning kan du vælge Miniaturevisning, hvor råmaterialet repræsenteres af ikoner i stedet for tekst. Når du klikke på pilen ved siden af knappen, åbnes en menu, hvor du kan vælge ekstra data, der skal vises sammen med hvert ikon. Du kan vælge Tekst, Tag-indikator, Samlingsindikator, Vurdering og Korrektionsindikator.

Udover disse kontrolmuligheder vises en info-knap, når du holder musemarkøren hen over et ikon. Når du klikker på knappen, åbnes Informationsmenuen nederst i browservinduet.

Avid Studio image004 Browseren

Når musemarkøren holdes over et af bibliotekets mediefilikoner, kommer Info-knappen (øverste højre hjørne) frem.

Avid Studio image005 BrowserenNederst til venstre på de fleste mediefilikoner vises en preview-knap, et almindeligt trekantet afspilningssymbol i en cirkel. I den kompakte udgave af biblioteket (som bruges i projekteditoren og i nogle medieeditorer), vises previewet som Kilde-fane i den indlagte afspiller. I det primære bibliotek foregår preview i et separat afspilningsvindue. Se Bibliotekspreview for mere information.

Avid Studio image006 BrowserenI begge udgaver af biblioteket kan du se et mini-preview på mediefilikonet selv, hvis du holder Alt nede og klikker Preview. Ved video- og lydmedier kan du, ved at holde musen hen over miniaturen, se et preview med manuel scrubber-kontrol, der vises under miniaturen.

Avid Studio image007 BrowserenVis scener

I videofiler kan du ved hjælp af denne knap skifte til scenevisning. Scener håndteres af bibliotekets afspiller. Se Bibliotekspreview for mere information.

De valgfri funktioner

De valgfri indikatorer og knapper på mediefilikonet giver dig adgang til information om mediefilen, uden at du behøver at grave dybere.

Avid Studio image008 BrowserenTekst: Billedtekster under ikonet er bibliotekets navn til mediefilen, som du kan indstille ved at gå ind i Rediger billedtekst i mediefilens pop-up menu. Det er ikke nødvendigvis mediefilens rigtige navn (dette vises i værktøjstippet)

Avid Studio image009 BrowserenTag-indikator: Det nederste af de to symboler i miniaturens nederste højre side vises, hvis mediefilen har tilknyttet tags. Hold musen stille over indikatoren for at få en menu frem, som viser mediefilens tags. Når du bevæger musemarkøren hen over navnet på et tag, kommer en Fjern-knap frem. Klik på den for at fjerne dette tag. Klik på Fjern alle nederst i menuen for at fjerne alle tags fra mediefilen.

Avid Studio image010 BrowserenSamlingsindikator: Lige oven over Tag-indikatoren er der endnu et ikon, hvis denne mediefil indgår i en eller flere samlinger. Hold musen stille over ikonet for at se hvilke. Ligesom i Tag-indikator-menuen kommer en Fjern-knap frem, hvis du holder musen hen over navnet på en samling. Tryk på denne for at fjerne mediefilen fra samlingen. Kommandoen Fjern alle fjerner mediefilen fra alle de samlinger, den indgår i.

Avid Studio image011 Browseren

Vurderingsfunktionen vises øverst i venstre side af miniaturen (eller det grafiske ikon afhængig af medietypen). Øverst til højre er Info-knappen. Korrektionsindikatoren findes også øverst til højre, men inden for miniaturen.

Vurderinger: Rækken af stjerner øverst til venstre i ikonet giver dig mulighed for at vurdere din mediefil. Hvis der ikke er nogen stjerne med lys i, betyder det, at mediefilen er Ikke-vurderet. For at vurdere en eller flere mediefiler skal du enten klikke på den relevante stjerne på indikatoren (klik to gange på den første stjerne for at markere mediefilen som Ikke-vurderet igen) eller vælge antallet af stjerner i pop-up menuens undermenu Giv vurdering.

Korrektionsindikatoren: Biblioteket giver dig mulighed for at benytte filtre til billed- og lydkorrektion på en “ikke-destruktiv” måde på bibliotekets råmateriale, hvilket betyder, at den originale fil forbliver intakt. De typer af korrektioner, der er blevet brugt på en mediefil, og de parametre, der blev brugt til at styre dem, lagres i bibliotekets database. Korrektionsindikatoren vises på alt det råmateriale, hvor korrektioner er blevet anvendt.

Browseren