Bibliotekspreview

De fleste typer mediefiler i biblioteket understøtter preview i browseren. Det er muligt at se et preview, hvis der en Preview-knap på mediefilens ikon, og der er en Vis preview-kommando i dens pop-up menu.

Husk også, at du kan se et preview af de fleste mediefiltyper direkte på ikonet ved at holde Alt nede og klikke på Afspilningsknappen.

Bibliotekets afspiller

Når du klikker på knappen Preview i det nederste venstre hjørne af mediefilens ikon, åbnes filen, så du kan se den i bibliotekets afspiller.

Avid Studio image001 Bibliotekspreview

Preview af et videoklip i bibliotekets afspilningsvindue. Transportknapperne finder du for neden med en Loop-knap og et Spolehjul længst til venstre. Den tredje i gruppen af fem pileknapper starter afspilning. De to knapper på hver side af den er til at navigere frem og tilbage mellem mediefilerne i Biblioteksmappen.

Langs toppen af afspilleren kan du se den aktuelle afspilningsposition. I bunden er der en værktøjslinje med transportknapper og funktionsknapper.

Transportknapper:

Den første af transportknapperne er knappen Loop, som starter afspilningen af mediet forfra, hver gang den er færdig. Den næste er et fintfølende spolehjul, som kontrollerer hastigheden af afspilningen. Du kan trække den til frem eller tilbage for at ændre hastigheden.

Med Afspilningsknappen i midten af gruppen af fem pileknapper påbegyndes preview af din video- eller lydfil. De to knapper på hver side af den er til at navigere fra den viste fil til andre i samme mappe. Når du ser et preview af et billede, kommer Afspilningsknappen ikke frem, og kun navigationsknapperne er tilbage.

Klik på knappen Dæmp til højre for transportknapperne for at tænde eller slukke for lyden på klippet.. En volumenskyder kommer frem ved siden af knappen Dæmp, når du holder musen over den.

Funktionsknapper

Avid Studio image002 BibliotekspreviewNogle af knapperne i den sidste gruppe af knapper i bunden af afspilleren dukker kun op ved bestemte typer af mediefiler. En videofil bruger alle fire typer i den rækkefølge, der vises og beskrives her.

Vis scener: Denne knap aktiverer en tilstand, hvor browseren viser et separat ikon eller en tekstfortegnelse for hver scene i videofilen. (En scene er i bredeste forstand blot en hvilken som helst del af en videofil, som forklaret i Genkend videoscener)

Når Vis scener er aktiv, erstattes naboknappen Åbn i medieeditor af knappen Opdel scene. Dette giver dig mulighed for at afgrænse dine egne scener i stedet for, eller derudover at sætte din lid til den automatiske scenegenkendelsesfunktion.

Åbn i medieeditor: Mediefilen åbnes til redigering i den korrektionseditor, der passer til dens type.

Fuldskærm: Previewet vises i et særligt fuldskærmsvindue, som har sit eget basale sæt transportknapper. For at lukke fuldskærmsvisningen skal du klikke på knappen Luk i det øverste højre hjørne af vinduet, eller trykke på Esc.

Info: Knappen skifter mellem afspillerens informations- og afspilningsvisninger. Informationsvisningen kan åbnes direkte ved at klikke på info-knappen på mediefilens ikon i browseren. Lydfiler har ikke nogen separat afspilningsvisning, men alle scrubbing-knapperne vises i stedet i informationsvisningen.

Avid Studio image003 Bibliotekspreview

Her vises data, der vedrører en af bibliotekets mediefiler, et billede i afspillerens informationsvisning. Tryk på Info-knappen igen for at vende tilbage til afspilningsvisningen.

Bibliotekspreview