Forstå Biblioteket

Avid Studios bibliotek giver dig mulighed for at håndtere og effektivt anvende alle dine medier og andre filer, som kan bruges i dine produktioner.

Hvad indeholder biblioteket egentlig?

Hele mængden af det råmateriale, du kan trække på i dine projekter, findes i de fire hovedniveauer i mappetræet. Hvert afsnit er yderligere delt ind i mere specialiserede undergrupper.

Alle medier indeholder dit systems standardmediefiler i undergrupperne under betegnelsen Fotos, Video og Lyd. Mange standardtyper af filer er understøttet. Formålet med den fjerde undergruppe, Manglende medier, beskrives nedenfor.

Projekter indeholder dine egne Avid Studio film- og diskprojekter med undergrupper, der er navngivet derefter. Du kan åbne et projekt direkte fra biblioteket og begynde at redigere det, eller du kan overføre det til et andet projekts tidslinje for at bruge det som et almindeligt klip.

Samlinger er brugerdefinerede grupperinger af medier i biblioteket. Jo mere tid du bruger på at organisere dine medier, jo mere vil du sandsynligvis gøre brug af samlinger. De kan bruges som midlertidige opbevaringssteder, mens du arbejder, eller til at klassificere og gemme medier til senere brug. Samlinger kan oprettes automatisk, men de fleste er brugerdefinerede. Hierarkisk ordnede samlinger understøttes også. De øverste samlinger i hierarkiet bruges som undergrupper af niveauet Samlinger.

Avid Studio image001 Forstå BiblioteketAfsnittet Kreative elementer er vist åbent i illustrationen til højre, så man kan se undergrupperne. De er alle enten en type speciel effekt (Effekter og Overgange), eller en speciel medietype (resten). Der er syv typer samlinger inkluderet i Avid Studio, der alle er klar til brug uden licensafgifter.

Lagring af bibliotekets råmateriale

Alle mediefiler i biblioteket – hvert klip, hver lyd, hver overgang osv. – svarer til en fil et sted i dit computersystems lokale lagring. Biblioteket “ejer” ikke disse filer og ændrer dem ikke, medmindre du specifikt beder om det. I stedet holder det styr på navne, placering og egenskaber i en intern database. Den lagrede information indeholder alle tags og vurderinger, som du har vedhæftet dine filer, og parametrene for hver enkelt korrektionsfilter, du har anvendt.

Databasen

De filer, som udgør bibliotekets database, lagres i en mappe med individuelle i stedet for delte brugerrettigheder i Microsoft Windows. Hvis flere brugere med individuelt login benytter sig af Avid Studio på din computer, vil der blive oprettet et separat bibliotek til hver.

Manglende medier

Handlinger, som f.eks. at tilføje, fjerne eller omdøbe mediefiler i biblioteket, er databasehandlinger, der ikke har nogen effekt på selve mediefilen. Når du fjerner en fil fra biblioteket, kan du i bekræftelsesvinduet vælge at gå et skridt videre og også slette selve filen, men som standardindstilling er denne valgmulighed slået fra – og du skal udtrykkeligt vælge denne handling.

Avid Studio image002 Forstå BiblioteketPå samme måde foregår det, når du sletter eller flytter en fil i Windows Explorer eller et andet program uden for Avid Studio. Databasens registrering af filen vil stadig findes. Da biblioteket imidlertid ikke kan få adgang til filen, vil et fejl-ikon blive føjet til oversigten over filen. Hvis filen stadig eksisterer, men bare er blevet flyttet til en anden mappe eller enhed, er det let at linke den til biblioteket igen. Dobbeltklik på filen for at vise et standardvindue for Åbn fil, hvor du kan angive filens nye placering.

I øvrigt kan du tjekke, om der er medier, der mangler i biblioteket, ved at kigge i den særlige undergruppe Alle medier Ø Manglende medier i mappetræet.

ð Mappetræet

ð Samlinger

ð Håndtering af bibliotekets råmateriale

ð Browseren

ð Bibliotekspreview

Forstå Biblioteket