Vælg, hvad der skal vises

Bibliotekets browser har flere funktioner, der kan rydde op i dine lister ved at skjule mediefiler, der ikke er relevante for dit formål. Lige meget hvor mange mediefiler, du har, vil de forenede kræfter af disse teknikker gøre din søgning en hel del hurtigere.

Placeringsfaner

Det vigtigste er, at hver placeringsfane svarer til et udvalgt område af mappetræet. Ligesom hos faner i internetbrowsere er det let at oprette placeringsfaner (ved at klikke på “+”-ikonet i højre ende af fanelisten), og de er gode, når man skal holde styr på mange ting samtidig.

For at bestemme placeringen af den fane, du befinder dig på, skal du klikke inden i mappetræet. Hvis du klikker på en anden fane, kommer du til dennes gemte placering på mappetræet. Kun mediefilerne fra den valgte placering vises i browseren. Hvis placeringen har undermapper, vil disse dog også blive vist. For at gøre det let kan du vælge en placering så tæt som muligt på bunden af mappehierarkiet.

Andre knapper giver dig mulighed for at begrænse antallet af viste filer yderligere ved at bortfiltrere nogle af mediefilerne i den valgte placering. Hver placeringsfane fastholder sit eget sæt af filtre således, at enhver ændring i filtrenes indstillinger kun påvirker den enkelte fane.

Filtrering efter vurdering

Knappen Filtrering efter vurdering øverst i biblioteket skjuler alle mediefiler, som ikke har den angivne vurdering fra mindst én til fem stjerner (nul stjerner betyder “ikke-vurderet”). For at bruge dette filter skal du ganske enkelt klikke på den stjerne, som repræsenterer den minimumsvurdering, du vil arbejde med. Standardindstillingerne for filtrene er sat til at vise alt råmateriale uanset vurdering.

Se Uønsket filtrering for instruktioner om, hvordan alle filtre slås fra på en gang. For at deaktivere vurderingsfilteret alene skal du klikke på den Sidst valgte stjerne eller dobbeltklikke på en hvilken som helst stjerne.

Avid Studio image001 Vælg, hvad der skal vises

På dette nærbillede er tre stjerner fremhævet, hvilket betyder, at kun mediefiler med mindst tre stjerner vises. Musen er klar til at klikke på den femte stjerne, hvilket vil indstille vurderingsfilteret til at skjule alle mediefiler, som ikke har fem stjerner.

Filtrering efter tags

En anden måde at formindske mængden af viste filer på er ved at filtrere efter tags. Tags er nøgleord, som du kan tildele dine mediefiler, mens du arbejder. Når du har defineret dine tags, kan du bruge dem på forskellige måder for at kontrollere, hvilke mediefiler, der vises i browseren. Se Tags for detaljeret information.

Søgning

Avid Studio image002 Vælg, hvad der skal vises

Øverst i dit bibliotek findes feltet Søg, som giver dig endnu en måde at filtrere din visning på. Når du begynder at skrive dit søgeord, vil browseren løbende opdatere visningen for at udelukke alle andre end de mediefiler, hvis tekst matcher dit søgeord.

Avid Studio image003 Vælg, hvad der skal vises

Selv når flere søgeord er adskilt af mellemrum, kan du bruge både hele ord eller dele af ord som match for hvert enkelt søgeord. En rullemenu giver dig mulighed for at vælge, om søgningen kan udføres, hvis blot et enkelt søgeord matcher mediefilens tekst, eller om alle søgeord skal matche, for at mediefilen accepteres.

Uønsket filtrering

Du kan kombinere disse tre filtreringstyper, som du vil. Hvis du lader en af filtreringstyperne være slået til, når du ikke skal bruge den, vil der sandsynligvis være nogle skjulte filer, som skulle have været synlige. Når en fil, som skulle have været der, mangler i browseren, bør du sikre dig, at filtrene er slået fra.

Browseren beskytter mod muligheden for uønsket filtrering ved at vise en “filteradvarsel”, som forbliver synlig, så længe et filter er i brug.

Avid Studio image004 Vælg, hvad der skal vises

En filteradvarsel mage til denne vil blive vist øverst i browseren, når filtrering er slået til. Klik på x-ikonet i højre ende for at slå al filtrering fra med det samme.

Vælg, hvad der skal vises