Korrektion af medier

Du kan anvende værktøjerne til mediekorrektion i video-, billed- og lyd-editorerne direkte på biblioteksfilerne. Denne slags redigering ændrer ikke de originale filer. I stedet lagres redigeringsparametrene i bibliotekets database og anvendes igen, hver gang du tager mediefilen i brug.

Korrektion af medier