Genkendelse af videoscener

Når du bruger bibliotekets automatiske scenegenkendelsesfunktion, kan du opdele videomaterialet i forskellige scener både automatisk og manuelt. At dele råfiler ind i portioner af scenelængde kan gøre nogle redigeringsopgaver meget lettere, end de ellers ville være.

Den tid, der skal bruges på scenegenkendelse, varierer efter klippets længde og den valgte metode til genkendelse. En procesbjælke holder dig informeret om processens status.

For at påbegynde scenegenkendelse skal du vælge en af indstillingerne i Genkend scener i pop-up-menuen for videofiler.

Efter dato og tidspunkt: Den indstilling giver ofte logiske sceneafgrænsninger, som under optagelsen afspejler det, du har tænkt. I mange digitale optagelsesformater, som f.eks. DV og HDV, opstår der en diskontinuitet i de optagede tidskodedata, når optagelsen påbegyndes igen efter at være blevet stoppet. Disse pauser i optagelsen behandles som sceneopdelinger under denne indstilling.

Efter indhold: Under denne indstilling analyserer scenegenkendelsesværktøjet billedindholdet i materialet frame for frame og laver en ny scene, hver gang der er en pludselig ændring i indholdet. Dog kan en hurtig panorering eller bevægelse hen over framen muligvis fremkalde unødvendige sceneopdelinger.

Avid Studio image001 Genkendelse af videoscenerEfter tidsinterval: I denne variant definerer du længden af de scener, der skal oprettes. Et lille redigeringsvindue åbnes, så du kan indtaste den ønskede værdi i timer, minutter, sekunder og millisekunder. Tryk på Enter for at bekræfte din indtastning.

Vis scener

For at vise kataloget af scener til en bestemt videofil kan du enten vælge Vis scener fra dens pop- up menu eller markere klippet og derefter klikke på knappen Vis scener, som kommer frem nederst til højre i biblioteket.

Avid Studio image002 Genkendelse af videoscener

En enkelt videofil kan indeholde mange scener. Dette gør materialet lettere at behandle under redigeringen, end hvis det blev behandlet som et enkelt segment. Scenerne markeres visuelt af stiliserede filmruller.

Scenevisning er en midlertidig visningstilstand. Den orange bjælke øverst i browseren gør dig opmærksom på, at scenevisningen er aktiv. I den højre ende af bjælken er der en x-knap, som du kan afslutte tilstanden med. Det har samme effekt, hvis du klikker på Vis scener-værtøjet igen.

Under redigering opfører sceneklip sig præcis som andre videoklip.

Manuel opdeling i scener

Hvis du ønsker manuelt at inddele en videofil i enkeltscener, kan du vælge Vis scener i mediefilens pop-up menu. Hvis du ikke tidligere har opdelt filen, dukker den nu op i browseren som en enkelt scene.

I bibliotekets afspiller kan du navigere i klippet til hver frame, hvor der burde være en sceneopdeling, og klikke på knappen Opdel scene.

Fjern scener

For at tømme hele listen af scener i en videofil skal du vælge Scenegenkendelse Ø Fjern scener i mediefilens pop-up menu.

For at fjerne scener individuelt skal du vælge én eller flere scener og trykke på Delete.

Genkendelse af videoscener