Medieeditorerne

Både i biblioteket og på projektets tidslinje kan du åbne ekstra vinduer, hvor du kan arbejde med bestemte typer medier og andre filer (assets), når du har brug for det. Generelt kan du åbne et editorvindue, der passer til en given mediefil (asset) eller et givet klip, ved at dobbeltklikke på den/det.

Korrektioner fra biblioteket: Editorerne til standardmedietyperne video, billede og lyd er særlig vigtige. Når en af disse editorer åbnes i biblioteket (ved dobbeltklik på en mediefil (asset)), tilbyder den dig en række korrektionsværktøjer, som passer til den valgte medietype. Disse værktøjer kan anvendes direkte på medieindhold (assets) fra biblioteket for at fjerne kamerarystelser fra video, skære uønsket materiale af et billede eller fjerne hvislen på en lydoptagelse, for blot at nævne nogle få eksempler.

Når en korrektion anvendes på en mediefil (asset) fra biblioteket, ændres filen ikke. I stedet gemmes korrektionsparametrene i bibliotekets database. Disse kan ændres eller slettes når som helst, du har brug for det. Korrektionerne foretaget i biblioteket bringes videre med mediefilen (asset), når du tilføjer den til dit projekts tidslinje som et klip.

Korrektioner fra tidslinjen: Når du åbner en af standardmedieeditorne ved at dobbeltklikke på et tidslinjeklip, er korrektionsværktøjerne igen tilgængelige, selvom de i dette tilfælde kun påvirker klippet i projektet og ikke i den underliggende mediefil (asset) i biblioteket.

Effekter: Når medieeditorerne åbnes fra tidslinjen, tilbyder de også effekter, som dækker over en bred vifte af optimeringer for alle tre medietyper. Effekter rækker fra det praktiske (Lysstyrke og kontrast) til det iscenesatte (Fractal fire). Effekter kan animeres med keyframede parameterændringer til en hvilken som helst grad af kompleksitet. De giver dig utallige muligheder for at give dine produktioner et kreativt islæt.

Panorering-og-zoom: Billededitoren giver dig desuden sit eget ekstra værktøj: panorering-og-zoom. Ligesom de netop beskrevne effekter kan panorering-og-zoom også animeres med keyframes for at skabe en hvilken som helst ønsket kombination af simulerede panorerings- og zoom-kamerabevægelser inden for rammerne af et enkelt billede.

Se venligst Medieredigering: Korrektioner til beskrivelse af korrektioner og medieredigering generelt. Se Medieredigering: Effekter for information om effekter og om værktøjet panorering-og-zoom.

Medieeditorerne