Filmeditoren og Diskeditoren

Når du har samlet dit materiale sammen og organiseret det tilfredsstillende i biblioteket, er det tid til at begynde arbejdet med en video eller et diasshow. Hvis du specifikt arbejder på en diskproduktion, kan du med det samme begynde at arbejde i Diskeditoren, der fungerer ligesom Filmeditoren, men som har ekstra redskaber til oprettelse og indstilling af dvd-menuer.

Hvis du er usikker på, om du vil lave en disk eller er usikker på, om en disk er det eneste udkørselsmedie, du sigter efter, er Filmeditoren det rigtige sted at begynde. Når din film er færdig, kan du eksportere den til Diskeditoren og tilføje menuerne.

Filmeditoren og Diskeditoren eksisterer parallelt med hinanden, men bortset fra den nævnte eksporteringsfunktion har de ikke noget med hinanden at gøre. Hvis du vil, kan du have et almindeligt filmprojekt og et diskprojekt åbent samtidig og skifte fra det ene til det andet, når du ønsker det.

Avid Studio image001 Filmeditoren og Diskeditoren

I både Film- og Diskeditoren optages den nederste del af visningen af en tidslinje med flere spor. De fleste af “” klippene” på tidslinjen kommer fra biblioteket, mens nogle få, som f.eks. automatisk baggrundsmusik, laves med særlige værktøjer.

Som nævnt ovenfor indeholder begge editorer, ud over tidslinjevisningen, en indlagt udgave af biblioteket og afspilleren. For at opbygge et projekt skal du trække mediefiler fra biblioteket hen på tidslinjesporet, hvor de har betegnelsen ‘klip’.

Knappen Preview-type oven over afspilleren giver dig mulighed for at skifte mellem visning af den aktuelle mediefil (asset) fra biblioteket og det aktuelle tidslinjeklip. I Diskeditoren giver en ektra preview-type (“menu”) dig mulighed for at benytte afspilleren som en editor, så du kan linke menuer til punkter på projektets tidslinje.

Filmeditoren og Diskeditoren