Zvuk na časové ose

Úrovně zvuku a stereofonní nebo prostorové umístění jednotlivých klipů lze upravit přímo na časové ose projektu pomocí klíčování zvuku. Stejné operace lze provádět také pomocí panelu Směšovač zvuku, který se zobrazí napravo od záhlaví časové osy, když klepnete na její přístupové tlačítko. Obě metody mají svoje výhody. Editace na časové ose poskytuje dobré srovnání času s úrovní hlasitosti nebo vyvážení, zatímco Směšovač zvuku v kombinaci s funkcí Panorama usnadňuje směšování – samostatnou úpravu hlasitosti a vyvážení jednotlivých zvukových stop.

Prostorový zvuk

Nástroj Panorama poskytuje plně prostorové možnosti. Maximální flexibilitu zajišťuje možnost umístit zvuk libovolného klipu podle potřeby do dvourozměrného poslechového pole – zepředu dozadu i zleva doprava.

Jestliže mícháte zvuk u každého klipu jako pro prostorové přehrávání, budete moci i nadále vytvořit výstup souboru videa se stereofonní zvukovou stopou používající pouze informace o vyvážení mezi pravou a levou stranou. Pokud se potom rozhodnete zaznamenat projekt na disk DVD, bude prostorový zvuk ve formátu 5.1 již dokončen.

Zvuk na časové ose