ScoreFitter

Avid Studio image001 ScoreFitterNástroj ScoreFitter aplikace Avid Studio automaticky vytvoří hudbu na pozadí ve vámi vybrané kategorii. V dané kategorii můžete vybrat jednu z několika skladeb a u skladby některou z jejích verzí. Seznam verzí, které jsou k dispozici, závisí na zadané délce trvání hudby na pozadí.

Avid Studio image002 ScoreFitter

Okno ScoreFitter. Zvolte kategorii, píseň a verzi, potom klepněte na tlačítko Přidat do filmu.

Pokud chcete vytvořit hudbu pro určitou sadu klipů, nejdříve tyto klipy vyberte a potom klepnutím na tlačítko Vytvořit skladbu otevřete nástroj ScoreFitter. (Chcete-li vybrat celý film, vyberte příkaz Editace Ø Vybrat vše nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.) Celková délka vybraných klipů určuje počáteční nastavení pro dobu trvání hudby. Tuto hodnotu však lze kdykoli upravit oříznutím klipu na časové ose projektu nebo úpravou číselníku Doba trvání přímo v nástroji.

V nástroji ScoreFitter vyberte ze seznamů kategorii, skladbu a verzi. Každá kategorie nabízí vlastní výběr skladeb a každá skladba má vlastní výběr verzí. Pomocí tlačítka Náhled si můžete skladbu přehrát, když je nástroj spuštěn.

Do pole Název zadejte název klipu, a je-li třeba, upravte jeho délku v číselníku Délka. Vytvořený hudební klip bude upraven tak, aby odpovídal vybrané délce.

Po provedení výběru klepněte na tlačítko Přidat do filmu. Bude vytvořen nový klip v aktivní stopě, který bude umístěn do pozice aktuálního časového indexu (jak je znázorněno jezdcem na časové ose a náhledovým snímkem přehrávače).

Rozšíření kolekce skladeb

Skladby ScoreFitter se nacházejí v kolekcích nazývaných knihovny. Knihovna Standardní, která je součástí aplikace Studio, obsahuje více než 40 skladeb ve stylech od folku po elektronickou hudbu. Další knihovny lze zakoupit z aplikace Studio, když jsou dostupné, po klepnutí na tlačítko Získat další skladby.

ScoreFitter