Nástroj Komentář

Avid Studio image001 Nástroj KomentářNahrávání hlasového komentáře v aplikaci Studio je stejně snadné jako například telefonování. Stačí otevřít nástroj Komentář, klepnout na tlačítko Nahrávat a začít mluvit do mikrofonu připojeného k počítači. Komentář můžete nahrávat během sledování filmu, takže váš text bude odpovídat akcím na obrazovce. Pomocí mikrofonu lze v tomto nástroji také rychle zaznamenat hudbu, která zní ve vašem okolí, nebo podomácku vyrobené zvukové efekty.

Avid Studio image002 Nástroj Komentář

Nástroj Komentář je připraven ke spuštění. Stačí jen klepnout na tlačítko REC, napočítat do tří současně s aplikací a začít mluvit.

Před nahráváním zvuků pomocí nástroje Komentář je nutné zapojit mikrofon do vstupního konektoru zvukové karty počítače. Prohlédněte si videoscény vašeho filmu a rozhodněte, kde má začínat a kde končit hlasový komentář. Jakmile budete připraveni, otevřete nástroj Komentář.

Na časové ose projektu zvolte počáteční bod. Můžete to provést tak, že vyberete klip, začnete přehrávat film a zastavíte ho v požadovaném místě nebo posunete jezdec na časové ose.

Položte mikrofon na vhodné místo a zkuste říci zkušební frázi, kterou ověříte úroveň hlasitosti nahrávání (viz následující část Hlasitost komentáře). Pokud jste spokojeni, klepněte na tlačítko REC (popis tlačítka se během nahrávání změní na Zastavit).

Zobrazí se třísekundové odpočítávání a potom se v přehrávači začne přehrávat film. Řekněte komentář a po dokončení klepněte na tlačítko Zastavit.

Nyní se zobrazí dotaz, zda budete chtít nahrávku uchovat. V případě, že odpovíte ano, bude klip s komentářem přidán do knihovny a bude také automaticky umístěn na stopu komentáře na časové ose projektu.

Další ovládací prvky

Hlasitost komentáře: Během nahrávání sledujte zobrazení měřiče úrovně vybuzení, abyste měli jistotu, že mikrofon generuje silný signál, který však není přemodulovaný. Sledujte toto měření, abyste mohli mít jistotu, že se hlasitost nahrávání nedostane na příliš vysokou nebo nízkou hodnotu. Barva indikátoru se mění od zelené (hlasitost 0 – 70 %) přes žlutou až po červenou.

Jezdec hlasitosti záznamu posuňte podle potřeby tak, aby byl zajištěn správný rozsah. Tento jezdec je umístěn přímo pod měřičem vybuzení. Obecně byste měli udržovat hodnoty vybuzení zvuku ve žlutém pásmu (71 – 90 %) a vyhýbat se pásmu červenému (91 – 100 %).

Vypnout zvuk: Stávající zvuky na zvukové stopě filmu někdy ruší, když chcete nahrát komentář. Toto zaškrtávací políčko umožňuje během nahrávání úplně vypnout zvuk na časové ose.

Název souboru: Pomocí tohoto textového pole můžete předem zadat název souboru používaného pro zvukové soubory komentáře. První soubor bude mít vámi zadaný název, pokud ho nezměníte, a další soubory budou mít číselnou příponu (například Komentář (1)). Toto číslo se s každým zaznamenaným komentářem zvýší.

Umístění: Po klepnutí na ikonu složky můžete přejít do nové složky v systému souborů pro ukládání klipů s komentářem.

Nástroj Komentář