Nástroje pro vytváření zvuku

Filmový editor obsahuje dva nástroje pro vytváření, které umožňují vytvářet vlastní zvukovou stopu, takže nemusíte být zcela závislí na médiích v knihovně. Oba nástroje jsou dostupné prostřednictvím tlačítek na panelu nástrojů nad časovou osou projektu.

ScoreFitter je rezidentní nástroj pro skládání hudby v aplikaci Avid Studio. Můžete ho použít k vytvoření doplňující hudby nebo hudebního doprovodu na pozadí. Hudební klipy ScoreFitter mohou mít libovolnou požadovanou délku a bude trvat jenom několik sekund, než je zadáte a vytvoříte s použitím stylu, který si zvolíte. Ve výchozím nastavení existují klipy ScoreFitter jen ve vašem projektu, ale konkrétní vybrané hudební položky můžete uložit také k opětovnému použití do knihovny.

Avid Studio image001 Nástroje pro vytváření zvuku

Přímo nad časovou osou v editoru projektu poskytuje tlačítko ScoreFitter (pod ukazatelem myši) a tlačítko nahrávání hlasového komentáře (zcela vpravo) přístup k nástrojům, které vám umožní vytvořit nový zvukový materiál.

Nástroj Komentář umožňuje zaznamenat živý materiál – hlas nebo podobné zvuky – pomocí mikrofonu připojeného k počítači. Nejběžněji se používá pro komentáře a mluvené stopy, můžete však zaznamenat libovolný zvuk, za předpokladu, že ho lze vytvořit v požadovanou chvíli. Tento nástroj vytváří zvukový soubor, který je automaticky importován do knihovny a následně přidán k projektu v pozici jezdce. Klip bude přidán na speciální stopu komentáře a nikoli na aktuální stopu, jako je tomu u jiných typů médií.

Vyhledání položky v knihovně

Jak je uvedeno výše, vznikne při každém vytvoření komentáře v knihovně nová položka. Položku lze také volitelně vytvořit z nástroje ScoreFitter. V obou případech se na liště zápatí knihovny zobrazí nové tlačítko.

Avid Studio image002 Nástroje pro vytváření zvuku

Při přidání nové položky nástroje ScoreFitter nebo komentáře do knihovny bude na lištu zápatí knihovny dočasně přidáno nové tlačítko.  Chcete-li vyhledat složku knihovny, která obsahuje tuto položku, klepněte na toto tlačítko.

Klepněte na toto tlačítko a přejděte na aktuální kartě umístění do složky ve stromu položek, kde je nová položka uložená. Tlačítko se vztahuje jen k právě provedené operaci a po krátké době bude odstraněno.

ð Nástroj Komentář

Nástroje pro vytváření zvuku