Zvukové efekty

Zvukové efekty se jako videoefekty nacházejí v části Knihovna ve větvi Kreativní prvky. Jeden způsob, jak přidat efekt k projektu, je přetáhnout ho z knihovny do libovolného zvukového klipu (včetně videoklipů se synchronním zvukem).

Avid Studio image001 Zvukové efekty

Přidání zvukového efektu Grungelizer k současnému klipu

Efekty se však obvykle přidávají pomocí panelu Efekty v editoru zvuku, kde je k dispozici možnost snadného náhledu a úpravy. Panel je k dispozici vždy, když pracujete na klipech se zvukem na časové ose. Tento panel není k dispozici, když otevřete editor zvuku z knihovny. (Naproti tomu nástroje na panelu Opravy budou k dispozici vždy.)

Celkově je rozhraní pro zvukové efekty úplně stejné jako pro videoefekty. Obvyklé funkce zde nejsou uvedeny. Některé zvukové efekty, například Ekvalizér a De-esser fungují také jako nástroje pro opravy. Nyní se podíváme na další zvukové efekty.

Správa kanálů: Základní funkcí tohoto efektu je směrování stereofonního zvukového signálu. Umožňuje spojit jeden (levý nebo pravý) nebo oba vstupní kanály s jedním nebo oběma výstupními kanály. Efekt Správa kanálů dále nabízí navíc předvolby určené ke zvláštním účelům, například obrácení fáze a odebrání hlasu – efekt „karaoke“.

Chorus: Efekt Chorus vytváří bohatší zvuk opakovaným vkládáním „ozvěn“ do zvukového proudu. Nastavením vlastností, například frekvence opakování ozvěn a rozložení hlasitosti od jednoho opakování k dalšímu, je možné dosáhnout různých výsledků, včetně zvuků s modulovanými efekty na způsob flangeru a dalších zvláštních efektů.

Grungelizer: Efekt Grungelizer přidá do nahrávky šumy a rušivé zvuky. Může vaše klipy převést do podoby, kdy budou znít jako z rádia s velmi špatným příjmem nebo jako by byly přehrávané z velmi opotřebené gramofonové desky.

Vyrovnání rozdílů: Tento efekt pomáhá kompenzovat běžný problém při nahrávání zvuků pro videofilmy: nevyrovnanou hlasitost různých nahraných prvků původního zvuku. Váš komentář při natáčení videa může být například tak hlasitý, že přehluší ostatní snímané zvuky.

Základním předpokladem použití efektu Vyrovnání rozdílů je nalezení cílové hlasitosti někde mezi hlasitými a tichými zvuky v originálním klipu. Pod touto hlasitostí funkce Vyrovnání rozdílů zvýší původní úroveň o fixní poměr. Nad cílovou hlasitostí pracuje efekt Vyrovnání rozdílů jako kompresor, která původní úroveň snižuje. Pečlivým nastavením parametrů lze výrazně zlepšit vnitřní rovnováhu zvuku.

Ozvěna: Efekt Ozvěna simuluje efekt přehrávání zdrojového zvuku v místnosti určité velikosti a s určitým odrazem zvuku. Interval mezi okamžikem, kdy posluchač slyší originální zvuk a kdy slyší první odrazy, je ve větší místnosti delší než v menší místnosti. Poměr, při kterém ozvěny odezní, závisí jak na velikosti místnosti, tak na odrazivosti stěn.

Předvolby u možnosti Ozvěny jsou pojmenovány podle typu místnosti, kterou simulují: od kabiny osobního automobilu po obrovskou podzemní jeskyni.

Stereo ozvěna: Tento efekt umožňuje samostatně nastavit zpoždění pro levý a pravý kanál. Poskytuje také ovládací prvky zpětné vazby a vyvážení umožňující vytvořit celou řadu zajímavých zvuků.

Šíření sterea: Tento efekt aplikace umožňuje zdánlivě zúžit nebo rozšířit stereofonní poslechové pole ve zvukovém klipu. Nejčastěji se tento efekt používá k vytvoření smíšeného zvuku, který zní otevřeněji a prostorověji.

Zvukové efekty