Editor Zvuku

Editor zvuku obsahuje nástroje pro náhledy, analýzu a manipulaci s digitálním zvukem ze souborů ve formátech WAV, MP3 a dalších typů souborů. Zahrnuje speciální funkce pro původní nebo synchronní zvukovou stopu vytvořenou během záznamu videa.

Informace o obecném rozhraní editorů zvuku a editorů dalších médií naleznete v tématu Přehled úprav médií.

Avid Studio image001 Editor Zvuku

Trimování a úpravy stereofonní zvukové stopy videoklipu. Nalevo se nachází panel monitoru videa a zobrazení mísení kanálů. Tmavá část zvukové vlny (střed) představuje materiál odstraněný z tohoto stereofonního zvuku trimováním na časové ose v dolní části. Byl použit opravný filtr Kompresor (napravo).

Editor zvuku obsahuje dvě sady nástrojů pro různé účely. Jsou to opravy a efekty. Opravy lze použít u položek knihovny i klipů na časové ose projektu. Efekty lze použít pouze u klipů na časové ose.

Opravy

Při otevření z časové osy knihovny nebo projektu poskytuje editor zvuku přístup k sadě nástrojů pro opravy, které umožňují vyřešit běžné potíže, jako jsou například příliš výrazné sykavky v mluvené řeči. Pokud upravujete položku knihovny, budou veškeré provedené změny při pozdějším použití v projektu zachovány. Avšak změny klipu provedené na časové ose nemají mimo projekt, do kterého patří, žádný vliv.

Informace o otevření editoru zvuku pro přístup k nástrojům pro opravy a o obecných funkcích editorů médií naleznete v tématu Přehled úprav médií. Popisy samotných nástrojů získáte v tématu Opravy zvuku.

Efekty

Jak jsme právě uvedli, když otevřete editor zvuku na časové ose projektu, bude obsahovat sadu nástrojů pro opravy, jejichž hlavním účelem je opravit chyby médií. Tyto nástroje je možné použít přímo u položek v knihovně i u klipů v projektu.

Pouze u klipů na časové ose poskytuje editor zvuku také sadu zvukových efektů. Ty přinášejí širokou řadu možných způsobů úprav nebo vylepšení klipů. Podrobnosti naleznete v tématu Zvukové efekty.

Zobrazení mísení kanálů

Zobrazení mísení kanálů umožňuje upravovat úrovně a přesměrovávat zvukové signály z původních přiřazení kanálů do nových. Zobrazení mísení kanálů můžete použít například k zhuštění samostatných stereofonních kanálů do levého nebo pravého monofonního kanálu.

Panel zobrazení mísení se ve výchozím nastavení otevře ve sloupci ovládacích prvků nalevo, je však možné ho přetáhnout do nové dokovací pozice na kterékoli straně okna. Pozice ostatních panelů se po přetažení podle potřeby automaticky změní.

Pokud potřebujete funkce, které zobrazení mísení kanálů neobsahuje, zvažte možnost použít u klipu efekt Správa kanálů.

Úpravy úrovně: Klepnutím na jezdec pod indikátory úrovně nastavte hladinu přehrávání klipu. Nastavená hladina bude použita vždy, když přehrajete tento klip nebo ho použijete na časové ose. Červená oblast na indikátorech představuje přemodulování zvuku, kterému byste se, pokud je to možné, měli vyhnout. Jestliže chcete určit maximální úroveň, kterou lze bezpečně použít, klepněte na tlačítko pro normalizaci.

Přesměrování kanálů: Tato rozevírací nabídka obsahuje všechny možnosti přesměrování zvukových signálů, jako je výměna kanálů (např. z levého na pravý) nebo kombinaci dvoukanálového stereofonního zvukového signálu do jednoho monofonního kanálu. Přesměrování 1:1 beze změn přesměruje zvukový signál.

Avid Studio image002 Editor Zvuku

Výběr možnosti Přesměrování kanálů v zobrazení mísení kanálů. Přímo nad seznamem se nachází jezdec pro úpravy úrovně (ve výchozím nastavení 0 dB) Napravo od seznamu se nachází tlačítko Normalizovat.

Tlačítko Normalizovat: Tlačítko normalizace se používá při kontrole ukázek načteného zvuku pro určení množství jednotného zvětšení, které lze použít, aniž by došlo k přemodulování (nežádoucí digitální oříznutí) kterékoli ukázky. Na rozdíl od komprese a stanovení mezních hodnot, které upravují dynamiku zvukového materiálu, zachovává normalizace dynamiku díky jednotnému zvětšení (nebo zmenšení) amplitudy.

Graf zvukové vlny a frekvenční spektrum

Graf zvukové vlny zvuku se zobrazuje na prostředním displeji. Staticky ukazuje, jak se v průběhu doby mění amplituda zvuku. Pokud zvuk co nejvíce přiblížíte, budou svislé čáry na grafu indikovat jednotlivé vzorky zvuku. Při výběru položky se graf zvukové vlny zobrazí také v přehrávači v knihovně (zdroj).

Avid Studio image003 Editor Zvuku

Na grafu zvukové vlny se zobrazí změny úrovně zvuku v průběhu doby. Při stereofonním nahrávání je graf vodorovně rozdělen, jak je znázorněno na obrázku. Levý kanál se nachází nejvýše.

Alternativní dynamické zobrazení stejného zvukového materiálu poskytuje zobrazení frekvenčního spektra, které ukazuje změny složení spektra zvuku během jeho přehrávání.

Avid Studio image004 Editor ZvukuTlačítka zvukové vlny a frekvence v pravé dolní části editoru zvuku umožňují podle potřeby přepínat mezi těmito doplňujícími se zobrazeními.

Avid Studio image005 Editor Zvuku

Frekvenční spektrum rozděluje zvukové signály podle frekvenčních pásem a zobrazuje úroveň zvuku v jednotlivých pásmech. Nižší frekvence jsou nalevo. Úrovně vybuzení se zobrazují jako malé políčko nad jednotlivými hlavními pruhy, u kterých bylo v průběhu několika uplynulých sekund zjištěno maximální vybuzení zvuku.

Ovládací prvky pro synchronní video

Jestliže upravujete video, které má synchronní zvukovou stopu, budou možnosti pro úpravy videa i zvuku k dispozici prostřednictvím tlačítek Video a Zvuk v horní části okna. Pokud se nacházíte v editoru zvuku, je k dispozici také panel monitoru videa.

Přepínač pro video a zvuk

Avid Studio image006 Editor ZvukuPokud je k dispozici video, zobrazí se v horní levé části obrazovky karta pro přepnutí do editoru videa.

Monitor videa

Avid Studio image007 Editor ZvukuPokud pro aktuálně zvolený zvuk existuje synchronní video, otevře se malý panel s náhledem videa v horní levé části editoru zvuku. Když používáte náhled zvuku, umožňuje monitor videa sledovat akce také vizuálně. Když přepnete do zobrazení editoru videa, zobrazí se vám ve stejném umístění na obrazovce panel zobrazení zvukové vlny.

ð Zvukové efekty

Editor Zvuku