Zvuk a hudba

Avid Studio corner top left Zvuk a hudba Avid Studio border Zvuk a hudba Avid Studio corner top right Zvuk a hudba
Avid Studio border Zvuk a hudba
Avid Studio spacer Zvuk a hudba
Avid Studio spacer Zvuk a hudba Avid Studio blue button Zvuk a hudba Avid Studio spacer Zvuk a hudba

Chcete-li získat další informace o

základních úpravách (video, obrázky, zvuk),

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Zvuk a hudba
Avid Studio spacer Zvuk a hudba
Avid Studio border Zvuk a hudba
Avid Studio corner bottom left Zvuk a hudba Avid Studio border Zvuk a hudba Avid Studio corner bottom right Zvuk a hudba

Na video lze pohlížet jako na primární vizuální médium. Role ozvučení ve vašich filmech je ale často stejně důležitá jako význam obrázků na obrazovce.

Profesionální filmy a televizní pořady obsahují nejrůznější druhy zvuků od dialogů po různé zvuky při živých sekvencích. Ve vašich filmech bude nezpracovaný zvuk – původní nebo synchronní – importován společně s videem a zůstane s ním svázaný, pokud je explicitně neoddělíte.

Většina komerční produkce také vyžaduje zvukové efekty (například bouchnutí dveřmi, nárazy automobilů, štěkání psů) a hudbu na pozadí, která sestává ze scénické hudby složené speciálně pro film a písniček převzatých z nahrávek. S nástrojem ScoreFitter můžete dokonce stisknutím tlačítka vytvořit stopu hudebního podkladu v plné délce. Často je nutné vložit komentáře nebo jiné typy upraveného zvuku.

Zvukové funkce v aplikaci Avid Studio

Na časové ose projektu se zvukové klipy chovají velice podobně jako klipy jiných typů, ale časová osa obsahuje také některé funkce určené jen pro zvuk.

Například oblast záhlaví časové osy obsahuje překryvný panel směšovače a na panelu nástrojů časové osy se nachází tlačítko pro řízení dynamiky klipů pomocí klíčových snímků.

Některá další tlačítka na panelu nástrojů časové osy poskytují také funkce zvuku. Jedno z nich umožňuje vytvořit klip podkladové hudby v nástroji ScoreFitter, další ve stejné skupině umožňuje zaznamenat komentář. Dále se na panelu nástrojů nachází přepínací tlačítko pro posun zvuku jezdcem, což umožňuje při posouvání jezdce po časové ose sledovat zvuk v rámci krátkých útržků.

Knihovna

Zvukové a hudební klipy vstupují do vašich videofilmů prostřednictvím knihovny, která zpracovává zvukové soubory ve formátech WAV, MP3 a dalších standardních formátech. Když chcete přidat k videofilmu zvukové soubory, můžete přetáhnout požadovanou položku z prohlížeče knihovny přímo na časovou osu projektu.

Opravy a efekty

Nástroje pro opravy v editoru zvuku umožňují použít různé opravy a úpravy zvukových klipů ve vašem projektu, včetně redukce šumu, komprese a ekvalizace. Na rozdíl od efektů (uvedených dále) je možné tyto nástroje použít také u zvukových položek v knihovně. Když později položku použijete v projektu, budou ji doprovázet provedené opravy. Budete-li chtít, můžete je dále upravovat z časové osy. Opravy jsou nedestruktivní, což znamená, že opravený zvukový soubor nebude žádným způsobem změněn.

Efekty v editoru zvuku poskytují množství způsobů, jak na časové ose projektu rozšířit zvukové klipy, transformovat je nebo se s nimi zabavit. Na rozdíl od právě zmíněných nástrojů pro opravy lze efekty používat jen v projektu, nikoli přímo u položek knihovny. Efekty obsahují předem nastavené kombinace parametrů, které lze dále upravit podle vlastních potřeb.

ð Zvuk na časové ose

ð Nástroje pro vytváření zvuku

Zvuk a hudba