Způsoby kontaktování podpory

Následující část obsahuje stručný přehled o způsobech kontaktování podpory. Další podrobnosti naleznete v letáku podpory dodaném společně se zakoupeným produktem.

Fóra: Můžete navštívit naše fóra a zapojit se do diskusí týkajících se aplikace Avid Studio. Procházením stránky směrem dolů vyhledáte fóra v požadovaném jazyce:

forums.pinnaclesys.com/forums/default.aspx

Znalostní databáze: Znalostní databázi můžete otevřít pomocí webového prohlížeče na adrese:

avid.custkb.com/avid/app/selfservice/search.jsp

Chcete-li znalostní databázi prohledávat efektivně, zadávejte filtry, abyste omezili počet vyhledaných článků ve výsledcích. Hledání můžete například vymezit tak, že ve filtru nejvyšší úrovně vyberte položku Pinnacle a ve filtru následující úrovně zadáte položku Avid Studio.

Každému článku znalostní databáze je přiřazeno ID dokumentu. Pokud se setkáte s odkazem na ID dokumentu (například v diskusi k následujícím řešeným problémům), můžete toto ID zadat jako hledaný termín a pomocí něj nalézt příslušné informace. Ve vyhledávacím formuláři znalostní databáze Avid Knowledge Base vyberte v seznamu Search by (Hledat podle) položku Document ID (ID dokumentu), zadejte příslušné ID do pole Type your question (Zadejte svůj dotaz) a klepněte na tlačítko Search (Vyhledat).

E-mail: Svůj dotaz můžete zaslat e-mailem našemu oddělení technické podpory, a to prostřednictvím formuláře na našem webu. Automaticky vám bude navrženo několik pravděpodobných řešení. Pokud tento postup problém neodstraní, bude dotaz přeposlán našemu týmu. Odpovědi na e-maily obvykle zasíláme do 48 pracovních hodin. Jedná se o bezplatnou službu. Chcete-li přejít k e-mailové podpoře, přihlaste se na následujícím webu:

www.Avid.com/Studio/Email

Pokud jste si dosud nezřídili účet, bude nutné jej vytvořit.

Živý chat: Každý den je také k dispozici bezplatná technická podpora prostřednictvím živého chatu. Provozní doba chatu je obvykle delší než provozní doba telefonické podpory. Chcete-li přejít k podpoře prostřednictvím živého chatu, přihlaste se na následujícím webu:

www.Avid.com/Studio/Chat

Pokud jste si dosud nezřídili účet, bude nutné jej vytvořit pomocí uvedeného odkazu.

Telefon: Informace získáte v letáku podpory dodaném společně s příslušným produktem. Veškerá volání telefonické podpory vyžadují servisní kód společnosti Avid.

Způsoby kontaktování podpory