Řešení potíží s haváriemi softwaru

ID dokumentu: 384231

Jestliže dochází k opakovaným haváriím aplikace Studio, budou problém pravděpodobně způsobovat chyby konfigurace nebo potíže se souborem projektu. Mnoho zákazníků dokáže tyto typy problémů odstranit následujícími způsoby:

·    Optimalizace počítače

·    Opětovné vytvoření poškozeného projektu

·    Opětovné nahrání poškozeného klipu apod.

·    Odinstalace a opětovná instalace aplikace Avid Studio.

Další možnosti řešení potíží zahrnují následující postup: Určete, který způsob selhání nejlépe odpovídá vašemu problému, a potom si přečtěte navrhované kroky řešení potíží pro daný případ.

Případ 1: Aplikace Avid Studio havaruje náhodně. Neexistuje žádná zřejmá příčina havárií, ale dochází k nim často.

Případ 2: Aplikace Avid Studio havaruje po nějaké akci uživatele, jako je například klepnutí na konkrétní kartu či tlačítko. Havárii lze předpovědět a dochází k ní ve stále stejných situacích.

Případ 3: Aplikace Avid Studio havaruje opakovaně po provedení některé konkrétní kombinace kroků.

Případ 1: Aplikace Studio havaruje náhodně

Můžete vyzkoušet následující kroky řešení potíží. Kroky je vhodné provádět postupně, dokud daný problém nevyřešíte.

Zajistěte si nejnovější verzi

Zajistěte si nejnovější verzi aplikace Avid Studio.

Optimalizujte nastavení

Zkontrolujte možnosti nastavení aplikace Avid Studio, jejichž úpravou lze dosáhnout lepšího výkonu.

Kvalita: Vyberte možnost pro nejrychlejší přehrávání a ověřte, zda došlo ke zlepšení.

Optimalizace přehrávání pozadí: Vypněte uvedenou možnost a ověřte, zda jste tímto způsobem odstranili problém s haváriemi. Toto nastavení může způsobit sníženou kvalitu přehrávání náhledu.

Renderování během přehrávání: Tuto možnost vypněte, jestliže jste si všimli, že k haváriím často dochází při přehrávání náhledu.

Ukončete úlohy na pozadí

V případě potíží tohoto typu je důležité před použitím aplikace Avid Studio ukončit veškeré procesy na pozadí.

Mnoho úloh (tj. softwarových programů) se spouští na pozadí každého systému Windows, aniž by vyžadovaly zvláštní pozornost. Občas však právě ony způsobují nestabilitu v určité aplikaci.

V systémech Windows XP, Windows Vista a Windows 7 můžete pomocí kombinace kláves CTRL+ALT+DELETE přejít do okna Správce úloh. Na kartě Aplikace pravděpodobně nezjistíte mnoho informací. Karta Procesy však bude obsahovat aktuálně spuštěné procesy. Podrobné pokyny o správném postupu získáte v dokumentu 229157 znalostní databáze s názvem How do I turn off background programs that are interfering with system performance and software installation? (Jak lze vypnout programy na pozadí, které zhoršují výkon systému a způsobují konflikty při instalaci softwaru?).

Proveďte defragmentaci pevného disku

Pokyny a rady pro uvedený krok získáte v dokumentu 232457 znalostní databáze s názvem Windows hard disk defragmenting information (Informace týkající se defragmentace pevného disku se systémem Windows).

Aktualizujte ovladače videa a zvuku

Je nutné, abyste si stáhli nejnovější ovladače zvukové a grafické karty z webů příslušných výrobců.

Používanou zvukovou a grafickou kartu zjistíte ve Správci zařízení (klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a vyberte položku Vlastnosti). V systému Windows XP a Windows Vista přejděte na kartu Hardware a klepněte na tlačítko Správce zařízení.

Chcete-li zjistit, jakou grafickou kartu používáte, klepněte v seznamu Správce zařízení na znaménko plus vedle položky Grafické adaptéry. Zobrazí se používaná grafická karta. Jestliže chcete zjistit výrobce a datum ovladače karty, klepněte dvakrát na název karty. Pak klepněte na kartu Ovladač, kde najdete veškeré informace o ovladači, včetně poskytovatele a data ovladače.

Postup pro zvukovou kartu je velmi podobný. Zvuková karta se ve Správci zařízení zobrazuje v části Řadiče zvuku, videa a herních zařízení. Klepněte dvakrát na název karty a zjistíte informace o ovladači stejným způsobem jako u grafické karty.

Aktualizace ovladačů jsou často vydávány prostřednictvím webů výrobců hardwaru, například ovladače ATI najdete na webu atitech.com, ovladače Nvidia na webu nvidia.com a ovladače Sound Blaster (SB) na webu creative.com.

Aktualizujte systém Windows

Zajistěte pro svůj počítač všechny dostupné aktualizace systému Windows. Jsou k dispozici na následujícím webu:

v4.windowsupdate.microsoft.com/en/default.asp

Optimalizujte výkon počítače

Systém Windows vám pro tento účel nabízí integrovaný nástroj.

1.    Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač a vyberte položku Vlastnosti.

2.    Klepněte na odkaz Upřesnit nastavení systému.

Tímto způsobem otevřete okno vlastností systému.

3.    V části Upřesnit klepněte na tlačítko Nastavení

4.    Vyberte přepínač Optimalizovat pro výkon a klepněte na tlačítko OK.

Uvolněte místo na spouštěcí jednotce

Zajistěte, aby bylo na spouštěcí jednotce k dispozici nejméně 10 GB volného místa pro stránkování. Jestliže nemáte tolik volného místa k dispozici, bude nutné je uvolnit.

Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Avid Studio

Jestliže žádný z uvedených návrhů potíže neodstraní, došlo pravděpodobně k poškození instalace aplikace Studio. V takovém případě byste měli aplikaci Avid Studio odinstalovat a znovu nainstalovat. Aplikaci Avid Studio odinstalujete pomocí následujících možností: Start Ø Všechny programy Ø Avid Studio Ø Odinstalovat aplikaci Avid Studio. Aplikaci je také možné odinstalovat prostřednictvím seznamu Programy a funkce v Ovládacích panelech systému Windows. Jakmile aplikaci Avid Studio odinstalujete, nainstalujte ji znovu z disku či staženého souboru programu.

Zjistěte, zda nedošlo k poškození projektu

Pokuste se znovu vytvořit několik prvních minut projektu. Pokud upravený projekt nezpůsobí nestabilitu, přidejte k němu dalších pár minut. Jestliže systém zůstane stabilní, pokračujte a postupně vytvořte projekt znovu.

Zkontrolujte, zda nepoužíváte poškozené médium

Pokud k nestabilitě dochází při manipulaci s určitými zvukovými klipy či videoklipy, měli byste zvuk nebo video znovu nahrát či importovat. Jestliže byla média importována a vytvořena jinou aplikací, měli byste je nahrát pomocí aplikace Studio a vytvořit testovací projekt. Přestože aplikace Studio spolupracuje s mnoha formáty videa, může být příslušný klip poškozen nebo může být uložen v málo obvyklé variantě formátu. Způsobuje-li potíže například některý soubor WAV nebo MP3, převeďte jej na jiný formát a pak jej importujte.

Přeinstalujte systém Windows

Jedná se o poměrně razantní zásah, pokud však předchozí kroky potíže neodstranily, mohlo dojít k poškození samotného systému Windows. Náročné požadavky na zpracování, jež od systému vyžadují nástroje pro vytváření multimediálních souborů (jako například Avid Studio), mohou odhalit nestabilitu, která by se v případě standardních aplikací neprojevila. Jedním ze způsobů, jak lze určit, zda problém způsobuje instalace systému Windows, je spuštění nástroje Systémové informace společnosti Microsoft. Tento nástroj zaznamenává okolnosti havárie systému Windows.

Použití nástroje Systémové informace:

1.    Klepněte na tlačítko Start a položku Spustit a do vyhledávacího okna u tlačítka Start zadejte text Msinfo32. Stisknutím klávesy ENTER otevřete okno Systémové informace.

2.    Rozbalte kategorii Programové prostředí na levé straně okna.

3.    Klepněte na položku Zasílání zpráv o chybách systému Windows.

Pokud okno nástroje Zasílání zpráv o chybách systému Windows obsahuje mnoho položek, může to znamenat, že operační systém není stabilní nebo že v počítači dochází k problémům s hardwarem. Projděte si jednotlivé položky, abyste zjistili pravděpodobnou příčinu havárií. Jestliže se většina havárií týká systémového softwaru, jako je například Průzkumník Windows, jde o problém s operačním systémem. Dalším obvyklým příznakem poškozené instalace systému Windows jsou časté náhodné havárie.

Případ 2: Havárie aplikace Studio po některé akci uživatele

Pokud aplikace Avid Studio havaruje nebo má tendenci havarovat při klepnutí na určitou kartu či tlačítko, vyzkoušejte nejprve všechny kroky uvedené v předchozí části Případ 1. Takový problém obvykle znamená, že aplikace Studio není nainstalována správně nebo že došlo k jejímu poškození, takže potíže by měla odstranit odinstalace aplikace, její opětovná instalace a následná instalace oprav nejnovější verze.

Pokuste se zjistit, zda chybu nezpůsobuje určitý projekt. Vytvořte testovací projekt a do časové osy přidejte několik scén z ukázkového videa. Pak klepněte na kartu nebo tlačítko, které pravděpodobně způsobuje chybu. Jestliže testovací projekt havárii nezpůsobí, může to znamenat, že problém nezpůsobuje aplikace Studio ani systém, ale samotný projekt, na němž právě pracujete. Pokud testovací projekt havárii způsobí, obraťte se na podporu a uveďte podrobnosti o přesném způsobu selhání. Pokusíme se daný problém vyvolat.

Případ 3: Aplikace Studio havaruje opakovaně

Jestliže aplikace Studio havaruje při provádění některého konkrétního postupu nebo kombinace kroků, vyzkoušejte nejprve kroky řešení potíží uvedené výše v části Případ 1, protože se jedná pouze o složitější verzi případu 2. Často je velmi obtížné zachytit přesnou posloupnost kroků způsobujících chybu. Jednoduchý testovací projekt využívající ukázkové video vám (jak již bylo uvedeno) velmi pomůže při zjišťování problému a může také urychlit vyřešení potíží v případě, že bude nutná podpora.

Řešení potíží s haváriemi softwaru