Problémy s přehráváním disku

ID dokumentu: 384235

Jestliže disky DVD vytvořené aplikací Studio nelze přehrát nebo jestliže se zdá, že jsou tyto disky prázdné, měli byste tento typ problémů odstranit pomocí kroků uvedených níže.

Informace o řešení dalších typů problémů s přehráváním získáte v jiných článcích znalostní databáze.

·    Pokud se z disku přehrává pouze video (nikoli zvuk), přečtěte si dokument 222577 s názvem Discs burned with Studio have no sound (Vypálený disk neobsahuje žádný zvuk).

·    Pokud disk DVD obsahuje pouze část projektu nebo pokud chybí poslední změny, prostudujte si dokument 219785 s názvem DVD created with Studio is missing part of the project (Na disku DVD vytvořeném pomocí aplikace Studio chybí část projektu).

Postup v případě, že disk DVD nelze přehrát nebo se zdá být prázdný:

1.    Zkontrolujte čistotu disku. Přesvědčte se, že na povrchu disku nejsou žádné zjevné šmouhy nebo škrábance. Jestliže je povrch disku DVD znečištěn, očistěte jej měkkým hadříkem (nepoužívejte papírové utěrky) ve směru od středu k vnějšímu okraji (nikoli kruhovým pohybem).

2.    Vložte disk do jednotky DVD v počítači a ověřte, zda obsahuje složky systému souborů.

·    Klepněte dvakrát na položku Tento počítač.

·    Klepněte pravým tlačítkem na jednotku DVD a zvolte položku Prozkoumat.

Disk DVD by měl obsahovat dvě složky: audio_ts a video_ts. Složka audio_ts by měla být prázdná a složka video_ts by měla obsahovat soubory s příponami BUP, IFO a VOB.

Pokud disk soubory obsahuje, bude daný problém souviset s vlastním přehráváním (nikoli s vypálením disku). A naopak: Jestliže je disk v podstatě prázdný, nejedná se o problém s přehráváním, ale s vypalováním. V takovém případě postupujte podle pokynů v dokumentu 214533 s názvem Studio burn problems (Problémy s vypalováním v aplikaci Studio).

3.    Jestliže disk nelze přehrát v klasickém přehrávači DVD, zkuste jej přehrát v počítači. Disk by mělo být možné úspěšně přehrát prostřednictvím softwaru pro přehrávání disků DVD, jako je například PowerDVD nebo WinDVD. Přehrání disku DVD v programu Windows Media Player by mělo fungovat v závislosti na používané verzi systému Windows. Jestliže dochází k potížím i při přehrávání disku DVD v jednotce DVD počítače, přečtěte si dokument 221479 s názvem Playing DVDs on your computer (Přehrávání disků DVD v počítači).

4.    Zkuste disk DVD přehrát v jiném klasickém přehrávači. Některá zařízení nemusí přehrávat určitou značku disků DVD nebo určitý formát médií DVD (-R, +R, -RW či +RW).

Jestliže si nejste jisti, zda daný přehrávač DVD podporuje konkrétní typ médií, vyhledejte příslušné informace na webu výrobce. Informace o kompatibilitě můžete také získat na následujícím webu:

www.videohelp.com/dvdplayers

V případě, že přehrávač daný typ disku nepodporuje, bude nutné disk vytvořit znovu v jiném formátu. Pokud je disk možné přehrát v jednom přehrávači DVD, zatímco v jiném přehrávači jej přehrát nelze, nedokáže druhý přehrávač spolehlivě číst zapisovatelná média nebo se u něj mohla začít projevovat porucha. V takovém případě vyzkoušejte různé značky a typy disků DVD, dokud nezjistíte kombinaci, která funguje s ohledem na vaše zařízení.

5.    Ověřte, zda je vytvořený projekt nastaven na formát přehrávání používaný v příslušné oblasti (například formát NTSC pro Severní Ameriku nebo formát PAL pro Evropu). Jestliže je projekt a následně i disk vytvořen v nesprávném formátu, nebudou moci některé přehrávače DVD disk přehrát.

Chcete-li zkontrolovat formát videa daného projektu, klepněte v editoru disku v levé horní části časové osy na ikonu ozubeného kolečka.

Avid Studio image001 Problémy s přehráváním disku

Tímto způsobem otevřete dialogové okno Rozlišení časové osy.

Avid Studio image002 Problémy s přehráváním disku

Zajistěte, aby byl rozevírací seznam Velikost nastaven na správný standard.

Výchozí standard videa pro projekty můžete také nastavit na stránce Nastavení projektu dialogového okna s nastavením aplikace Avid Studio.

Problémy s přehráváním disku