Informace o sériovém čísle

ID dokumentu 384215

V této části získáte informace o umístění sériových čísel pro aplikaci Avid Studio a o postupu aktivace upgradu na aplikaci Avid Studio pomocí sériového čísla z předchozí verze.

Vyhledání sériového čísla

U produktu, který stahujete, se sériové číslo zobrazí na potvrzovací stránce na konci procesu objednávky a v potvrzovacím e-mailu odeslaném ve stejné době.

Pokud vlastníte fyzickou kopii produktu, najdete sériové číslo uvnitř nebo vně pevného obalu disku DVD, případně (jestliže disk nebyl v pevném obalu dodán) na vnější straně papírového obalu.

Pokud jste sériové číslo ztratili, vyhledejte ve znalostní databázi dokument 232809 s názvem How to replace a lost Studio serial number (Nahrazení ztraceného sériového čísla aplikace Studio).

Vyhledání zákaznických informací

1.    Nejprve se přihlaste na webu www.Avid.com.

2.    Přejděte do části Your Product (Váš produkt).

3.    V části s produkty znovu zvolte své produkty.

4.    Vaše sériové číslo je uvedeno v okně Your products (Vaše produkty), které se otevře.

Využití sériového čísla při upgradu

Na aplikaci Avid Studio lze upgradovat z aplikace Studio 14, 12, 11, 10 a 9. Tento postup vyžaduje sériové číslo ze starší verze. Výše popsaná umístění sériových čísel platí pro většinu verzí aplikace Studio.

Jakmile najdete sériové číslo starší verze, spusťte instalaci. Zobrazí se okno vyžadující zadání čísel nové i staré verze. Zadejte je do správných polí a klepněte na tlačítko Další.

Informace o sériovém čísle