Chyba nebo havárie při instalaci

ID dokumentu 284219

Následuje několik tipů pro řešení potíží v případě chyb či havárií, ke kterým může dojít při instalaci aplikace Avid Studio.

Konkrétní chyby

Chyba 1402: Jestliže se během instalace zobrazuje chyba 1402, postupujte podle pokynů v dokumentu 364555 znalostní databáze s názvem Error 1402 on installation (Chyba 1402 při instalaci).

Chyba „Instalace nyní bude ukončena“ při instalaci: Pokud se během instalace zobrazuje tato chyba, postupujte podle pokynů v dokumentu 363187 znalostní databáze s názvem Error on install “Setup will now abort installation” (Chyba „Instalace nyní bude ukončena“ při instalaci).

Řešení obecných potíží

V následující části najdete další možnosti pro řešení případných potíží při instalaci aplikace.

Vyčištění disku: Dobře si prohlédněte instalační disk a zkontrolujte, zda na jeho povrchu nevidíte šmouhy či nečistoty. Pokud je třeba disk vyčistit, nepoužívejte papírové utěrky ani žádný jiný hrubý materiál, ale měkký hadřík. Neotírejte disk kruhovými pohyby, ale spíše směrem od středu k vnějšímu okraji. Jakmile disk vyčistíte, zkuste spustit instalaci znovu.

Další optická jednotka: Mnoho systémů obsahuje dvě optické jednotky, například vypalovací jednotku DVD a samostatnou čtečku DVD. Vložte do druhé jednotky (pokud je k dispozici) disk, který nebude provádět instalaci, a opakujte instalaci znovu.

Restartování počítače: Někdy může dojít k havárii instalace, jestliže je spuštěna služba Windows Update. V takových případech je nejvhodnějším řešením restartovat počítač, jak to vyžaduje systém Windows, a teprve potom znovu spustit instalaci aplikace.

Úlohy či programy po spuštění: Jestliže znáte nástroj msconfig, můžete pomocí něj zakázat jakékoli programy spouštěné po spuštění, které způsobují konflikt s instalačním programem aplikace Studio.

Postup v případě, že žádné z uvedených řešení nelze použít

Pokud je disk poškozen hlubokými škrábanci či prasklinami, které znemožňují instalaci, obraťte se na podporu a požádejte o výměnu disku. Na disky se vztahuje záruka v rozsahu 30 dní. Po uplynutí této doby lze disky vyměnit za poplatek 14,95 USD. Chcete-li disk vyměnit, připravte si číslo objednávky společnosti Pinnacle nebo stvrzenku z příslušného obchodu.

Chyba nebo havárie při instalaci