Nejčastěji řešené problémy

Prostřednictvím následujících odkazů přejdete na témata inspirovaná některými nejčastěji využívanými články z online znalostní databáze společnosti Avid. Zde uvedený text může v porovnání s online články obsahovat méně podrobností a nemusí být zcela aktuální. Úplný text pro jednotlivá ID dokumentů získáte v online znalostní databázi.

ð Kompatibilita s hardwarem pro nahrávání

ð Informace o sériovém čísle

ð Chyba nebo havárie při instalaci

ð Zablokování nebo havárie při spuštění

ð Řešení potíží s haváriemi softwaru

ð Problémy s exportem

ð Problémy s přehráváním disku

ð Zdroje informací, výukové kurzy a školení

Nejčastěji řešené problémy