Řešení potíží

Avid Studio corner top left Řešení potíží Avid Studio border Řešení potíží Avid Studio corner top right Řešení potíží
Avid Studio border Řešení potíží
Avid Studio spacer Řešení potíží
Avid Studio spacer Řešení potíží Avid Studio blue button Řešení potíží Avid Studio spacer Řešení potíží

Chcete-li získat další informace o

aplikaci Avid Studio obecně,

zobrazte klepnutím sem seznam výukových kurzů dostupných
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Řešení potíží
Avid Studio spacer Řešení potíží
Avid Studio border Řešení potíží
Avid Studio corner bottom left Řešení potíží Avid Studio border Řešení potíží Avid Studio corner bottom right Řešení potíží

Než začnete řešit potíže, věnujte nějaký čas kontrole instalace hardwaru a softwaru.

Aktualizace softwaru: Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace operačního systému Windows. Informace o aktualizaci systému Windows získáte na následující webové stránce:

windowsupdate.microsoft.com/default.htm

Kontrola hardwaru: Přesvědčte se, zda veškerý nainstalovaný hardware správně funguje s nejnovějšími ovladači a zda není ve Správci zařízení označen jako problémový (viz následující část). Pokud je jakékoli zařízení označeno jako problémové, je nutné daný problém vyřešit ještě před zahájením instalace.

Získání nejnovějších ovladačů: Velmi také doporučujeme instalaci nejnovějších ovladačů zvukové a grafické karty. Aplikace Avid Studio ověřuje při každém spuštění, zda obě karty podporují rozhraní DirectX.

Otevření Správce zařízení: Správce zařízení systému Windows Vista a Windows 7, který vám umožňuje nakonfigurovat systémový hardware, hraje při řešení potíží významnou roli.

Jestliže chcete přejít ke Správci zařízení, klepněte nejprve pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a v místní nabídce vyberte položku Vlastnosti. Tímto způsobem otevřete okno vlastností systému. Tlačítko Správce zařízení najdete na levém panelu.

Přesvědčte se, zda veškerý nainstalovaný hardware správně funguje s nejnovějšími ovladači a zda není některá položka ve Správci zařízení označena ikonou se žlutým vykřičníkem upozorňující na chybový stav. V případě, že se vyskytnou potíže s ovladačem, které nedokážete sami vyřešit, kontaktujte výrobce zařízení nebo svého dodavatele počítače a požádejte je o pomoc.

ð Nejčastěji řešené problémy

Řešení potíží