Přidání menu disku

Část s menu disku v knihovně obsahuje kolekci menu pro různé příležitosti a v různých vizuálních stylech. Každé menu se skládá z obrázku pozadí, textového titulku a sady navigačních tlačítek odpovídajících účelu menu.

Chcete-li přidat menu disku do vytvářeného projektu, otevřete kompaktní knihovnu v Editoru disků, zvolte menu v části Menu disku (v části Kreativní prvky) a přetáhněte ji do seznamu menu. Chcete-li upravit akce přiřazené tlačítkům menu, můžete použít nástroje pro vytváření dostupné na časové ose ve spojení s přehrávačem, nebo využít automaticky zobrazovanou nápovědu prostřednictvím Průvodce kapitolou. Chcete-li změnit vzhled menu (nebo vytvořit nové), můžete k tomu použít Editor menu.

Typy menu

Každá předloha menu v knihovně má dvě varianty: hlavní a vícestránkové.

Hlavní menu: Ve většině projektů vidí koncový uživatel právě menu tohoto typu. Hlavní menu obvykle obsahují tlačítka s výchozím popisem Přehrát film a Výběr scény. Podle potřeby lze tyto popisy změnit. Přestože můžete cíle odkazů tlačítek nastavit zcela podle svých představ, pokud se budete držet zavedených zvyklostí, pomůže to cílové skupině lépe se v projektu orientovat. Například tlačítko Přehrát film je obvykle nakonfigurováno tak, aby začalo film přehrávat od začátku, a tlačítko Výběr scény obvykle umožňuje přepnout do dílčího menu s odkazy na kapitoly filmu.

Vícestránkové menu: Menu pro výběr scén musí často obsahovat větší počet tlačítek kapitol, než se vejde na jednu obrazovku. Aplikace Avid Studio tento problém řeší podporou vícestránkových menu obsahujících další tlačítka právě pro navigaci mezi menu. Chování těchto tlačítek je předdefinované. Pomocí dvojice tlačítek Další a Předchozí lze přepínat zobrazení mezi stránkami v rámci stejného menu, zatímco tlačítkem Domů přejdete do prvního menu projektu.

Tip: Chcete-li v knihovně zobrazit hlavní menu vedle sebe s odpovídajícími vícestránkovými menu, klepněte pravým tlačítkem myši na šedou oblast vedle menu a zvolte možnost Seřadit podle Ø Název.

Tlačítka menu

Počet tlačítek kapitol na stránku se pro jednotlivá menu liší, takže jedním z kritérií pro výběr menu je počet kapitol, které chcete zpracovat. Pokud však chcete, aby konkrétní menu obsahovalo jiný počet tlačítek, můžete přidat nebo odstranit tlačítka v editoru menu, který lze spustit klepnutím na tlačítko Editace v přehrávači.

V menu s menším počtem tlačítek je obvykle více místa pro nadpisy. Menu s více tlačítky budou muset obsahovat zkrácené nadpisy, nebo budou zcela bez nadpisů. To, zda budou menu nadpisy obsahovat a zda budou jednoduché (například Kapitola 1) nebo podrobnější (Krájení dortu), závisí na vašem autorském stylu a obsahu filmu.

Nepropojená menu a tlačítka

Avid Studio image001 Přidání menu diskuPouze první menu v seznamu menu je automaticky k dispozici uživateli (a potom pouze v případě, že je na časové ose obsah, který má sloužit jako počáteční kapitola). Menu přidané později se stanou součástí systému menu projektu, až je propojíte s prvním menu. Odkaz může být nepřímý a může zahrnovat další menu, dokud však nebude existovat, představuje menu nedostupnou oblast. Takové menu je v pravém dolním rohu své miniatury ikony seznamu menu označeno symbolem Avid Studio image002 Přidání menu disku.

Avid Studio image003 Přidání menu diskuPřehrávač také obsahuje zvláštní označení pro tlačítka menu, která ještě nejsou propojena na pozici na časové ose (kapitolu) či jiné menu. Propojené tlačítko zobrazuje informace o tom, na kterou kapitolu (například C1) či na které menu (například M1) je propojeno. U nepropojeného tlačítka se místo těchto informací zobrazuje ikona otazníku. (Pokud indikátory tlačítek nejsou zobrazeny, zaškrtněte pod přehrávačem políčko Zobrazit/skrýt čísla kapitol.)

Přidání menu disku