Náhled menu disku

Editor disku, například Filmový editor, obsahuje Přehrávač sloužící k náhledům položek knihovny a klipů na časové ose.

Zde jsou popsány zvláštní funkce, které přehrávač nabízí při prohlížení menu v seznamu menu. Klepnutím na menu v seznamu menu je přehrávač přepnut do vstupního režimu menu a zobrazuje náhled vybraného menu. Do tohoto režimu také můžete přepnout přímo, kdykoli je vybráno libovolné menu, a to klepnutím na kartu Menu nad obrazovkou přehrávače v Editoru disků.

Avid Studio image001 Náhled menu disku

Pokud je jako vstupní režim přehrávače vybrán režim Menu (nahoře), nabízí přehrávač na obrazovce náhledu interaktivní zóny pro přiřazení odkazů na kapitoly. Zde informace C1 znázorňuje, že je odkaz na kapitolu přiřazen tlačítku Přehrát film; symbol otazníku (?) nad tlačítkem Výběr scén znázorňuje, že je toto tlačítko aktuálně nepřiřazeno.

V dolní části přehrávače Editoru disků se také zobrazují zvláštní ovládací prvky.

Avid Studio image002 Náhled menu diskuTlačítko Editor menu: Vytváření nebo úprava návrhu a rozložení menu disku se provádí v Editoru menu.

Avid Studio image003 Náhled menu diskuZaškrtávací políčko Zobrazit čísla kapitol: Po zaškrtnutí tohoto políčka se v náhledu na každém tlačítku v menu zobrazí číslo kapitoly. Formát a barva čísel propojení odpovídá značkám kapitol časové osy.

Avid Studio image004 Náhled menu diskuTlačítko Otevřít modul disku: Tímto tlačítkem vyvoláte okno modulu disku, ve kterém můžete zobrazit náhled projektu s úplnou interaktivitou, abyste měli jistotu, že se budou menu chovat očekávaným způsobem.

Avid Studio image005 Náhled menu diskuTlačítko Vypálit disk: Jakmile budete připraveni projekt již otestovat přímo na disku, vyvolejte tímto tlačítkem (nebo tlačítkem Export v horní části obrazovky) nástroj pro export, který vás provede procesem vypálení filmu na optický disk.

Indikátory propojení

Jak je vidět na obrázku výše, jsou v případě, že je zobrazen náhled menu s nepropojenými tlačítky kapitol, tato tlačítka místo číslem kapitoly označena červeným otazníkem. Kromě nevyužitých tlačítek na poslední stránce vícestránkového menu by všechna tlačítka kapitol ve vašich menu měla být propojena na konkrétní část filmu.

Náhled menu disku