Modul disku

Chcete-li zobrazit náhled projektu po nastavení jeho menu, klepněte na tlačítko Přehrát v dolní části přehrávače. Tímto způsobem aktivujete okno modulu disku.

Avid Studio image001 Modul disku

Při zobrazování náhledu menu v seznamu menu projektu v přehrávači Editoru disku je k dispozici tlačítko (dole uprostřed) pro otestování projektu v modulu disku.

Pokud je projekt vytvořen správně, měl by se modul disku otevřít v hlavním menu a uživatel by měl mít možnost použít odkazy Přehrát film a Výběr scén.

Avid Studio image002 Modul disku

V modulů disků lze používat podobné ovládací prvky jako na dálkovém ovladači k přehrávači DVD. Tímto způsobem lze optimalizovat a plně otestovat interakce v menu a přehrávání před vypálením projektu na disk.

Avid Studio image003 Modul diskuPro přechod mezi propojeními v rámci náhledu lze používat navigační tlačítka přehrávače DVD v pravé dolní části.

Pozorně si projděte a ověřte všechna propojení na kapitoly a menu, která váš projekt obsahuje. Je nutné zkontrolovat, zda bude moci koncový uživatel provádět všechny požadované interaktivní akce: chyby mohou být pro uživatele zásadním nedostatkem, ale lze se jim snadno vyhnout.

Jakmile jste s dokončeným projektem spokojeni, můžete ho vyexportovat do souboru filmu, uložit ho do souboru s bitovou kopií disku nebo vypálit na disk. Další informace naleznete v části Exportér.

Modul disku