Menu disku

Základní funkcí, která umožňuje vytváření disku, je menu. Určitý disk může mít jedno menu, několik nebo velký počet menu. Menu může obsahovat statický obrázek nebo krátkou smyčku videa. Koncový uživatel může vybrat oblasti v rámci menu, které se nazývají tlačítka, a aktivovat pomocí nich další obsah na disku.

Pomocí některých tlačítek lze pokračovat v přehrávání od zadaného místa (tzv. kapitoly) na časové ose vytvářeného filmu. Tato tlačítka kapitol často zobrazují snímek miniatury nebo smyčku videa, aby měli uživatelé lepší představu o jejich obsahu.

Další tlačítka, která jsou k dispozici, umožňují přejít do jiného menu nebo na jinou stránku stejného menu. Procházení diskového obsahu libovolného rozsahu lze usnadnit pomocí vícestránkových menu, ve kterých se na každé straně zobrazuje několik tlačítek kapitol společně s automaticky spravovanými navigačními tlačítky.

Seznam menu

Na rozdíl od klipů na časové ose nejsou menu vytvářeného obsahu vázána na konkrétní bod v čase. Přehrávač disků bude menu přehrávat stále dokola až do interakce od uživatele.

Vzhledem k tomu, že menu nejsou vázána na čas projektu, nabízí aplikace Avid Studio seznam menu (zvláštní oblast nad časovou osou Editoru disků), aby bylo možné menu pro projekt přizpůsobit. Přetažením menu z knihovny do seznamu menu jej zpřístupníte pro projekt.

Návrh interaktivity menu

Vytvářený disk může podle potřeby obsahovat jednu či více menu. Každé menu obsahuje graficky odlišené oblasti (obecně tlačítka), které může koncový uživatel aktivovat (například pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači DVD).

Chování tlačítek menu disku lze nastavit pomocí ovládacích prvků v okně Editor disku. Také lze vyvolat Průvodce kapitolou, který vám umožní vytvořit a nakonfigurovat sadu tlačítek automaticky podle zvoleného nastavení.

Po aktivaci tlačítka je buď spuštěno přehrávání filmu od zvoleného bodu, nebo se zobrazí jiné menu s vlastními tlačítky. Možné cíle tlačítek menu:

·    Pozice na časové ose: Při aktivaci bude obnoveno přehrávání od zvoleného snímku. Pozice a obsah, které se zde nacházejí, označujeme jako kapitola filmu.

·    Jiné menu: Libovolné tlačítko může být propojeno na libovolné menu v seznamu menu.

·    Jiná stránka stejného menu: Vícestránková menu vždy obsahují tlačítko Další a Předchozí pro navigaci mezi stránkami.

Automatické vytváření stránek

Při vkládání odkazů na další kapitoly do vícestránkového menu jsou další stránky vytvářeny podle potřeby automaticky. Zobrazují se v seznamu menu vedle těch, které již byly v projektu vytvořeny. Stránky, které patří do stejného menu, jsou propojeny pomocí obrázku propojení. Chcete-li vložit nové propojené kapitoly, použijte tlačítko Vložit propojení na panelu nástrojů nebo Průvodce kapitolou.

Avid Studio image001 Menu disku

Hlavní menu a odpovídající vícestránkové menu v přehrávači v knihovně

Další a předchozí: Menu podporuje vícestránkové chování díky existenci speciálních tlačítek Další a Předchozí. Chcete-li vytvořit vícestránkové menu z existujícího hlavního menu, stačí přidat tlačítka obou těchto typů. Podobně lze odstraněním tlačítek Další a Předchozí (jednoho či obou) z vícestránkového menu odebrat automatické funkce.

Vícestránková menu v seznamu menu

Ikony vícestránkových menu jsou propojeny v seznamu menu pomocí zvláštních obrázků. Znázorňují, že jsou menu propojena, což znamená, že můžete pomocí tlačítek Další a Předchozí přejít z jedné stránky v jednom menu do jiného menu.

Rozdělování a spojování: Chcete-li od sebe sousedící stránky menu rozpojit, klepněte na spojovací obrázek mezi nimi. Obrázek je odebrán. Stránky nalevo od myši zůstávají v původním menu. Stránky napravo pak budou tvořit nové, zvláštní menu (s novou barvou pozadí pro ikony menu). Klepnutím na mezeru mezi sousedícími vícestránkovými menu je můžete znovu seskupit do jednoho menu.

Řazení kapitol: Tlačítko Seřadit, které se společně s tlačítkem Průvodce kapitolou zobrazuje napravo na poslední stránce menu, je nástroj navržený primárně pro vícestránková menu, jehož účelem je ušetřit vám čas. Když budete na menu určitou dobu pracovat (budete například přidávat, odstraňovat a uspořádávat kapitoly a při tom případně také film upravovat), může se stát, že zjistíte, že již tlačítka kapitol nejsou na stránkách seřazena podle pořadí na časové ose. Pokud nechcete z nějakého důvodu pro obsah nastavit vlastní pořadí přehrávání, lze tento problém vyřešit jediným klepnutím na tlačítko Seřadit.

Avid Studio image002 Menu disku

Stránky z vícestránkového menu. Spojovací obrázek znázorňuje, že se pro navigaci na těchto stránkách používají tlačítka Další a Předchozí. Tlačítko Seřadit (vpravo nahoře pod ukazatelem) umožňuje uspořádat tlačítka kapitoly v pořadí podle časové osy.

Menu disku