Tlačítka menu

Jako „tlačítko“, které je propojeno na další obsah filmu, lze použít jakýkoli vizuální prvek menu disku. Prvky, které jsou označeny jako „Žádné tlačítko“, naopak žádné propojení neobsahují.

Typy tlačítek

Typ tlačítka menu pouze určuje jeho chování. Jeho text a vzhled by téměř vždy měl být v souladu s chováním obvyklým u standardních diskových projektů, nemají však na něj žádný vliv. K dispozici je pět typů tlačítek.

Avid Studio image001 Tlačítka menu

Normální: Tento typ tlačítka umožňuje nastavit, aby text, obrázek či obrazec (tvar) sloužily jako propojení na libovolnou značku kapitoly na časové ose projektu disku nebo na menu v seznamu menu.

Miniatura: Jde o variantu tlačítka typu Normální, která umožňuje na tlačítku zobrazit miniaturu z časové osy.

Předchozí a Další: Tyto typy tlačítek automaticky zajišťují navigaci mezi stránkami vícestránkových menu v seznamu menu. Během přehrávání jsou tlačítka, jejichž cíle neexistují (na první a poslední stránce vícestránkové sady), automaticky skryta. Vzhledem k tomu, že je toto chování pevně dáno, není možné propojovat tato tlačítka na značky kapitol.

Kořen: Tlačítko tohoto typu je propojeno na první menu v seznamu menu. Jeho chování nelze změnit.

Tlačítka pro vícestránková menu

Pokud přidáte tlačítko Další a Předchozí do jakéhokoli menu, může sloužit jako vícestránkové menu. Pokud jeden z těchto typů tlačítek chybí, nelze menu používat ve vícestránkovém režimu.

Předvolby tlačítek

Klepnutím na kartu Tlačítka v horní části Editoru menu můžete zobrazit dostupné kategorie předdefinovaných tlačítek menu. Přetažením tlačítek do oblasti náhledu je můžete přidat do svého menu.

Avid Studio image002 Tlačítka menu

Tyto tři kategorie odpovídají typům tlačítek uvedeným výše. Kategorie Navigační tlačítka zahrnuje všechna tlačítka typu Předchozí, Další a Kořen.

Obecná tlačítka: Tyto obrázky jsou učeny pro použití s tlačítky typu Normální, která mohou být propojena na libovolnou značku kapitoly na časové ose.

Navigační tlačítka: Tyto tlačítkové předvolby jsou určeny pro tlačítka Další, Předchozí a Kořen s pevně nastavenou navigací.

Tlačítka s náhledem: Tato tlačítka zahrnují oblast miniatur, kde lze zobrazit náhled klipu na časové ose.

Nastavení tlačítka

Panel Nastavení tlačítka se nachází napravo od náhledu Editoru menu.

Avid Studio image003 Tlačítka menu

Panel Nastavení tlačítka je součástí Editoru menu.

Tlačítka menu