Editor menu

Editor menu sdílí většinu svých ovládacích prvků a použití s Editorem titulků. V této části se zaměřujeme na funkce Editoru menu.

Spuštění editoru

Menu v Editoru menu otevřete tak, že buď klepnete na tlačítko Editace v přehrávači při přehrávání náhledu menu, nebo na něj dvakrát klepnete v seznamu menu.

Stejně jako v případě Editoru titulků je již po otevření Editoru menu zvýrazněn jeden řádek textu. Chcete-li ho upravit, začněte psát. Chcete-li začít upravovat jiný řádek, klepněte do textového pole a zvýrazněte znaky, které chcete změnit. Chcete-li editaci textu ukončit, klepněte na prázdnou oblast okna.

Tlačítko cyklu

Jednou funkcí se Editor menu od Editoru titulků liší, a tou je tlačítko cyklu – ovládací prvek, který je k dispozici také v Editoru disku. V obou případech se nachází na pravé straně panelu nástrojů přímo nad časovou osou. Klepáním na tlačítko se šipkou vpravo a vlevo na tomto ovládacím prvku můžete procházet aktivními tlačítky v menu a některé zpřístupnit pro editaci.

Editor menu